Izabrani pročelnici većine upravnih odjela Grada Rijeke

Autor: Nikola Cvjetović 17.10.2023

Pres-kolegij-17_-listopada-Grad_Rijeka Foto Grad Rijeka

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na konferenciji za medije obavijestio je kako su temeljem javnog natječaja izabrani pročelnici devet od deset novoustrojenih upravnih odjela gradske uprave.

Rijeka - Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na konferenciji za medije obavijestio je kako su temeljem javnog natječaja izabrani pročelnici devet od deset novoustrojenih upravnih odjela gradske uprave.

„Na temelju odluka Gradskog vijeća krajem prošle godine krenuli smo u proces reorganizacije gradske uprave, smanjujući broj upravnih odjela s 15 na 10. To je bilo moje predizborno obećanje, ali i obećanje mnogih koji su se natjecali na izborima za gradonačelnika. Niti jedan sustav ne može dvadeset ili više godina funkcionirati na jednak način te je bilo potrebno donijeti odluke o reorganizaciji koja će, vjerujem, rezultirati time da ćemo povećati našu efikasnost te, a to je ono za što smo dobili povjerenje građana, poboljšati kvalitetu životnog standarda u našem gradu“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Natječaji za pročelnike svih upravnih tijela Grada bili su otvoreni od 13. do 21. rujna, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na natječaj je u roku pristiglo ukupno 27 prijava, s tim da su se neki kandidati prijavljivali na više pročelničkih mjesta. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozvani su kandidati koji su dostavili potpune prijave i koji su ispunjavali formalne uvjete iz natječaja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastojala se od pisanog testa i intervjua, s tim da su na intervju, sukladno zakonu, pozvani samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu.

Temeljem pisanog testa i intervjua odabrani su novi pročelnice, za sve odjele osim jednog. Za pročelnika UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, na koji natječaj su pristigle tri prijave, izabrana je kandidatkinja Verena Lelas Turak, po struci dipl. pravnica. Za pročelnika Službe za unutarnju reviziju izabrana je kandidatkinja Snježana Skočilić, po struci dipl. ekonomistica i ovlaštena unutarnja revizorica za javni sektor, koja se jedina i prijavila na taj natječaj. Za pročelnika UO za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i EU projekte, na koji je natječaj pristiglo šest prijava, od kojih nisu sve bile pravovaljane, izabrana je kandidatkinja Jana Sertić, po struci dipl. ekonomistica. Za pročelnika UO za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo izabrana je kandidatkinja Ljiljana Buljan, po struci dipl. inženjerka građevinarstva, koja se jedina i prijavila na taj natječaj. Za pročelnika UO za komunalni sustav i promet, na koji su natječaj pristigle dvije prijave, izabrana je kandidatkinja Maja Malnar, po struci dipl. pravnica. Za pročelnika UO za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, na koji su natječaj pristigle četiri prijave, izabrana je kandidatkinja Iva Erceg, po struci magistra primarnog obrazovanja i magistra knjižničarstva. Za pročelnika UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, na koji su natječaj pristigle dvije prijave, izabrana je kandidatkinja Karla Mušković, doktorica medicine. Za pročelnika UO za financije izabran je kandidat Ante Mađerić, po struci dipl. ekonomist, koji se jedini i prijavio na taj natječaj. Za pročelnika UO za opće poslove, na koji natječaj su pristigle četiri prijave, izabran je kandidat Marijan Vundać, po struci dipl. pravnik.

Za pročelnika UO za gradsku imovinu stigle su tri prijave, od kojih se dvoje kandidata nije odazvalo na pisano testiranje, a kandidatkinja koja se odazvala nije prošla pisani test, te se stoga nije mogao izvršiti odabir pa se natječaj poništava.

„Kao što možete primijetiti, radi se uglavnom o osobama koje su već obavljale pročelnički posao i drago mi je da su se odlučile javiti na natječaj jer, kao što sam već isticao, cijenim njihovo znanje, rad i iskustvo koje su i do sada ugradili u rad ovih odjela. Tu je i novo ime, Iva Erceg, odnosno pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade. u koji smo spojili dosadašnje odjele za odgoj i obrazovanje, kulturu i sport te dodali mlade”, kazao je gradonačelnik Filipović.

Iva Erceg novoizabrana pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Novoizabrana pročelnica Iva Erceg diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekla visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomirana učiteljica odnosno magistra primarnog obrazovanja. Diplomirala je i na Sveučilištu u Zadru (Diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti – Knjižničarstvo u Zadru) 2011. i stekla akademski naziv magistra knjižničarstva. Ima preko 20 godina radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme, od učiteljice razredne nastave, preko učiteljice geografije do knjižničarke u OŠ „Dr. Andrije Mohorovičića“, „Nikola Tesla“ i Drago Gervais, radila je i kao voditeljica Sportskog parka, tako da ima vrlo bogato iskustvo, a od travnja 2012. radi odnosno radila je kao ravnateljica OŠ Viktora Cara Emina u Lovranu te je predsjednica aktiva ravnatelja osnovnih škola PGŽ-a.

„Definitivno se radi o osobi koja ima i znanje i dugogodišnje iskustvo na temelju kojeg je dobila povjerenje nastaviti voditi ovaj veliki i značajni odjel. Upravo je fokus ovog mandata sport i obrazovanje, o čemu svjedoče i mnogobrojna ulaganja“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Odgovarajući na novinarska pitanja, gradonačelnik Filipović je kazao kako – prema njegovim saznanjima – niti jedan od novoizabranih pročelnika nije bio, odnosno nije član SDP-a ili neke druge stranke. Napomenuo je kako je svaki građanin u RH ima pravo na svoje političko opredjeljenje, bez obzira na to obavljaju li ili ne javnu funkciju pa tako i pročelnici. Na novinarsko pitanje o statusu kulture u tekućem mandatu, gradonačelnik je kazao kako je fokus ovog mandata na sportu te odgoju i obrazovanju, dok je svoj stav o kulturi Grad Rijeka dokazao dosadašnjim ulaganjem u kulturnu infrastrukturu, podsjetivši pritom na ulaganje u art kvart Benčić, najveće infrastrukturno ulaganje u kulturu od osamostaljenja RH.

Uskoro natječaj za organiziranje Rijeka Adventa
Gradonačelnik Filipović je naglasio kako je na jučerašnjem kolegiju gradonačelnika imenovao povjerenstvo za pripremu natječaja za organiziranje Rijeka Adventa, koji bi trebao biti raspisan u roku od desetak dana.

Naime, sredinom listopada na snagu su stupile izmjene Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja, a kojom je sada zasebno uređeno korištenje površine javne namjene za organiziranje manifestacija u povodu božićno-novogodišnjih blagdana. Odluka propisuje obvezu provođenja javnog natječaja za organiziranje manifestacija u povodu božićno-novogodišnjih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga.

„Među ostalim, natječajem se određuju lokacije s mjestima te vrijeme održavanja manifestacije te se nadam da će za lokacije biti iskazan interes, kakav je bio i prethodnih godina. Rijeka Advent je prerastao u manifestaciju od velikog značaja za Grad i građane, ali i za turističku ponudu Grada“, kazao je gradonačelnik Filipović, naglasivši kako, za razliku od prethodnih godina, ove godine natječaj raspisuje Grad, a ne Turistička zajednica grada Rijeke.

Također, radi održavanja Rijeka adventa koji je od velikog značaja za Rijeku i njenu turističku ponudu, a uzimajući u obzir i nadolazeći blagdan Svih svetih, gradonačelnik je donio zaključak kojim se, u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, 1. studeni te sve nedjelje i blagdani za vrijeme trajanja manifestacije Rijeka advent u razdoblju od 2. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine, proglašavaju sajamskim danima na cijelom području grada Rijeke
„Time Rijeka Advent dobiva na većoj vidljivosti te se otvara mogućnost da se organizira u vrijeme u koje se ne bi mogao organizirati sukladno nacionalnom zakonodavstvu. Vjerujem da će i ostali gradovi i općine postupiti na isti način“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Do 23. listopada otvoren javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
Gradonačelnik je podsjetio kako je do 23. listopada otvoren Javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, na koji je pristiglo nekoliko prijava.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih sredstava građanima Rijeke, za troškove izrade projektne dokumentacije (glavni projekt), a koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru natječaja Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Za provedbu ovog Javnog poziva namijene sredstva u iznosu 50.000,00 eura, pri čemu pojedini prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do 70% opravdanog troška izrade projektne dokumentacije, a najviše do 500,00 eura.

Predlaže se nova odluka o pomorskom dobru koja uvodi funkciju pomorskog redara

Grad Rijeka upućuje u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru, a sukladno novom Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je stupio na snagu 29. srpnja 2023. godine, sve s ciljem da se prijedlog Odluke nađe pred gradskim vijećnicama u prosincu.

Kako je kazala pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar, jedinice lokalne samouprave su obveze donijeti odluku kojom će definirati način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, dakle sve mjere i aktivnosti koje se smiju i ne smiju činiti na pomorskom dobru, potom definirati održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra, kao i osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra.

Odlukom se definiraju mjere za provođenje mjera za održavanje reda na pomorskom dobru, definiraju pojedine vrste plaža (prirodna morska plaža, uređena morska plaža, morska plaža posebne namjene), obveze pravnih ili fizička osoba koja koristi određeno područje pomorskog dobra, među kojima i održavanje čistoće i čuvanje dio površine pomorskog dobra koja se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti, uz KD Čistoća koje je zaduženo za čišćenje plažnog pojasa, zatim održavanje urbane opreme, javne rasvjete, javnih nužnika, a posebna je pažnja posvećena osiguranju nesmetanog prolaza duž pomorskog dobra, posebice osobama s invaliditetom, što danas u praksi na uređenim gradskim plažama i funkcionira.

Novina je da zakon traži formiranje osobe pomorskog redara, koji će biti zadužen za praćenje i nadzor svih ovih aktivnosti i mjera koje se na pomorskom dobru u općoj uporabi čine i njegove ovlasti će biti usporedive s ovlastima komunalnog redara. Ovlaštenje za obavljanje poslova će steći na temelju rješenja koje donosi Ministarstvo u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva. Isto Ministarstvo organizira i provodi i stručno osposobljavanje pomorskih redara, a troškove tog osposobljavanja snosi jedinica lokalne samouprave. Kao i kod komunalnog redara, pomorski redar mora imati završeno najmanje srednjoškolskog obrazovanje, a Gradsko vijeće će propisati izgled odore i službene iskaznice.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru pomorski redar odnosno čuvar zaštićenog dijela prirode ovlašten je zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet, uzimati izjave, zatražiti dokumentaciju, prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje, kao i izdati rješenje, obvezni prekršajni nalog te naplatiti kaznu na licu mjesta.

Vodeći se zakonskim ograničenjima, te uspoređujući sa visinom novčanih kazni iz važeće Odluke o komunalnom redu, predložena je visina novčanih kazni u Nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na način da je za pravne osobe predložen iznos od 1.320,00 eura, 265,00 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi, 660,00 eura za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te 130,00 eura za fizičku osobu.

Također, u fazi finalizacije je i Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke. Novina je da ga, prema novom zakonu, ne donosi gradonačelnik, već Gradsko vijeće te da se više ne odnosi na razdoblje od jedne, već idućih pet godina.
„Zakon je definirao niz novih sadržaja koji moraju postati dio Plana upravljanja pomorskim dobrom te još uvijek obrađujemo sve te zakonske odredbe, ali i pravilnik ministarstva koji je u e-savjetovanju, ali ga jedinice lokalne samouprave moraju prilikom izrade plana uzeti u obzir. Novina je i da više nema koncesijskih odobrenja, već se govori o dozvolama na pomorskom dobru koje će se izdavati na razdoblje od 2 do 5 godina, iznimno 20 dana koncesijske dozvole na zahtjev“, kazala je pročelnica Malnar.

Novinare je zanimalo kada će biti raspisan natječaj za upravljanje prostorom Omladinskog kulturnog centra Palach, najavljen za rujan. Gradonačelnik je podsjetio kako je natječaj bio pripremljen već u ožujku ove godine, no u međuvremenu je zatraženo od nadležnog ministarstva pojašnjenje kriterija ekonomske održivosti obavljanja pojedine kulturne djelatnosti i namjena nekretnine. U međuvremenu je pristiglo mišljenje ministarstva te će natječaj biti raspisan, kako je kazao gradonačelnik, čim procedura to dozvoli.

Uskoro natječaj za intendanta HNK Ivana pl. Zajca
Odgovarajući na novinarsko pitanje o stavu o najavi PGS-a kako neće podržati važne odluke u Gradskom vijeću ako natječaj za intendanta HNK Ivana pl. Zajca ne bude raspisan do kraja ovog tjedna, gradonačelnik Filipović je kazao kako je na jučerašnjem gradonačelnikovom kolegiju donio zaključak kojim se utvrđuje osnovni programski i financijski okvir kazališta za razdoblje od 2025. do 2028. godine, a temeljem kojeg je Kazališno vijeće dužno raspisati natječaj.

„Kazališno vijeće sastat će se, prema mojim informacijama, ovaj tjedan. Oni utvrđuju kriterije i raspisuju natječaj, a radi se o kriterijima koje propisuje i zakon. Natječaj traje mjesec dana i nakon toga znat će tko se javio“, kazao je gradonačelnik Filipović, koji je kazao kako misli da će natječaj biti objavljen u najskorijem roku, dodajući:

„Ucjene nikad nisu prolazile, barem ne kod mene. Mi smo se uvijek sjeli i dogovorili pa vjerujem da će tako biti i ovaj put. Mislim da nikome nisu u cilju novi izbori koji se zazivaju, s bilo koje strane. Ne znam na koje izbore PGS misli – na izbore za članove Gradskog vijeća ili za nešto drugo“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Na temelju današnje konferencije za novinare o prekrcavanju rasutog metala u luci, koje je održala platforma Možemo!, novinare je zanimalo može li Grad Rijeka učiniti nešto po tom pitanju.
„S naše, gradske pozicije učinili smo sve što smo mogli. Temeljem prijava građana o pretovaru sekundarnih metalnih sirovina unutar područja luke upozorimo smo sve nadležne inspekcije koje su za to zadužene da interveniraju i da eventualno izdaju rješenja. Mislim da su određene inspekcije izašle na teren, ali ne znam kakvi su njihovi nalazi. Smatram da takvom nečemu nije mjesto u centru grada, no suživot luke i grada je nužan, na kraju ljudi rade u luci, zarađuju svoju plaću i pretovar tereta je nešto sa čime Rijeka oduvijek živi i moramo znati da je luka dio našeg identiteta. Naravno da treba poštivati sve zakonske propise vezane uz pretovar tereta, pa tako i ovog tereta. Do prije nekoliko godina pretovar se vršio u Porto Barošu, što je bilo potpuno neprimjereno. Onda se pretovar sklonio na dio koji je manje vidljiv, ali se i dalje dešava gotovo u centru grada. Upozorili smo i Luku Rijeka kao koncesionara, i Lučku upravu Rijeka na čijem se teritoriju i nadležnosti takve aktivnosti događaju. Neslužbene informacije koje su došle do mene govore da je bilo problema s dolaskom brodova koji taj teret otpremaju prema turskim lukama i dalje. Oni se trude da to bude čim jednostavnije i da se teret čim kraće zadržava na području luke,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

Novinare je zanimala budućnost mozaika Ede Murtića, koji je bio postavljen u zgradi bivše pošte. Gradonačelnik je naglasio kako su u sklopu radova na uređenju okoliša nove zgrade Gradske knjižnice u art kvartu Benčić planiraju temelji za potencijalno rješenje prezentacije mozaika, a konačnu riječ o načinu prezentacije na način da mozaik bude kvalitetno zaštićen i dostupan javnosti dat će struka.

Odgovarajući na pitanje o stanju slivnika i rešetki ususret kišnom razdoblju, pročelnica Malnar je istaknula kako su sukladno raspravama na sjednici Gradskog vijeća Upravni odjel i direktori komunalnih društava Čistoća i Vodovod i kanalizacija dobili zadatak da se uvedu poboljšanja u ugovorima o održavanju slivnika i rešetki za sljedeću godinu te povećaju financijska sredstava za tu namjenu. Pročelnica je naglasila kako je važeći ugovor na snazi i ispunjava se.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...