Javni natječaj za male potpore i stipendije za učenike i studente teme gradonačelnikovog kolegija

Autor: Nikola Cvjetović 26.02.2024

kemijska_olovka

Stipendije su dodijeljene po kriteriju darovitosti, socijalnom kriteriju te prema kriteriju deficitarnosti zanimanja.

Rijeka - Grad Rijeka dodijelio je, odlukom gradonačelnika, nove stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini. Stipendije su dodijeljene po kriteriju darovitosti, socijalnom kriteriju te prema kriteriju deficitarnosti zanimanja.

Nakon što je prošao rok za prigovore, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je na 64. gradonačelnikovom kolegiju utvrdio konačne rang liste učenika i studenata, dobitnika stipendija u ovoj školskoj, odnosno akademskoj godini.

Natječajem za darovite učenike i studente dodijeljeno je ukupno 38 novih stipendija, i to 21 stipendija za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola te 17 stipendija za darovite studente. Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 150,00 eura, a za studente 200,00 eura i dodjeljuju se za razdoblje od 9 mjeseci.

Natječajem za dodjelu stipendija za učenike i studente prema socijalnim kriterijima dodijeljeno je ukupno 18 novih stipendija, i to 14 stipendija za učenike srednjih škola i 4 stipendija za studente. Mjesečni iznos stipendije je 200,00 eura i dodjeljuje se za 12 mjeseci.

Natječajem za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke dodijeljeno je sedam novih stipendija, i to šest stipendija za studijski program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te jedna stipendija za studijski program socijalne pedagogije. Mjesečni iznos stipendije je 200,00 eura i dodjeljuje se za 9 mjeseci.

U školskoj/akademskoj godini 2023./2024., iznosi pojedinačne stipendije uvećani su za gotovo 40%, u odnosu na iznose isplaćene u proteklim godinama.

Javni natječaj za male potpore u 2024.
Zaključkom gradonačelnika, raspisan je Javni natječaj za male potpore u 2024. godini. Putem javnog natječaja dodjeljuju se potpore udrugama građana za aktivnosti/projekte koje su od interesa za opće dobro, a s ciljem daljnjeg razvoja civilnog društva te unapređenja kvalitete života u lokalnoj zajednici i šire. Za ovaj javni natječaj su predviđena okvirna sredstva u iznosu do 20.000,00 eura. Javni natječaj je otvoren je do 1. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenosti financijskih sredstva osiguranih za provedbu Javnog natječaja.

Donesena je odluka o uključivanju dodatnog pomoćnika u nastavi u OŠ-SE Belvedere. U ovoj školskoj godini, financirajući se EU sredstvima te sredstvima iz gradskog proračuna, pomoćnici u nastavi pružaju podršku za više od stotinu učenika s teškoćama iz osnovnih škola Grada Rijeke.

Financiranje rada voditeljice tzv. nužnog smještaja
U cilju unapređenja kvalitete stanovanja u objektima nužnog smještaja Grada Rijeke, Grad Rijeka nastavit će s financiranjem rada voditeljice tzv. nužnog smještaja. Socijalno ugroženim građanima na raspolaganju je 178 stambenih jedinica nužnog smještaja u objektima na trima gradskim lokacijama u kojima istodobno može stanovati oko 400 osoba.

Uvodi se novo radno mjesto – pomorski redar
Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet uvedene su izmjene koje se, između ostaloga, tiču i proširenja ovlasti Upravnog odjela. Naime, novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama jedinicama lokalne samouprave dodijelio je poslove provedbe reda na pomorskom dobru. Stoga se pravilnikom, između ostaloga, uvodi i novo radno mjesto pomorskog redara.

Zaključkom gradonačelnika, utvrđena je visina naknade ovlaštenim predstavnicima vlasnika/korisnika stambeno-poslovnih zgrada kojih je Grad Rijeka samovlasnik ili većinski suvlasnik.

Donesen je niz odluka koje se odnose na gradske poslovne prostore, stanove te zemljišta.

Tako je raspisan Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, na kojem je oglašena prodaja sedam stanova, kao i Javni natječaj za prodaju slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, putem kojeg je oglašena prodaja šest poslovnih prostora. Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. ožujka.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...