Javni natječaj za prodaju slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te stanova u njezinom vlasništvu i suvlasništvu

Autor: Marina Pauletić 26.02.2024

rijeka_zrak_-32957 Foto: ilustracija

Objavljena su dva javna natječaja.

Rijeka - Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju slobodnih poslovnih prostora (bez zakupnika) u vlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu ponuda utvrđuje se 11. ožujka 2024. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 11. ožujka 2024. godine u 12,00 sati na adresi Titov trg 3, 2. kat, sala 209.

Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.

Kao krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 11. ožujka 2024. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 11. ožujka 2024. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, 2. kat, sala br. 209.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...