Konferencija YUFE Law Rijeka na Sveučilištu u Rijeci

Autor: Andrea Načinović 24.06.2022

yufe_2022

U sklopu konferencije u Palači Šećerane, u kojoj je smješten Muzej grada Rijeke, na prijemu partnera kojem je domaćin bila rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija, goste su pozdravili gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i generalni konzul Republike Italije u Rijeci Davide Bradanini.

Rijeka - Sveučilište u Rijeci dio je YUFE mreže “Mlada Sveučilišta za budućnost Europe” u sklopu koje se, 23. i 24. lipnja održava sastanak i druga po redu konferenciju pod nazivom YUFE LAW Rijeka.

Konferenciju YUFE LAW Rijeka organizirao je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, a s ciljem okupljanja svih pravnih fakulteta unutar YUFE mreže. Konferencija je okupila više od 40 predstavnika pravnih fakulteta iz zemalja YUFE partnera (Sveučilište u Bremen, Sveučilište u Rimu “Tor Vergata”, SveučilišteNicolaus Copernicus, Torun, SveučilišteCarlos III Madrid, Sveučilište Cipar), prvi dan konferencije bio je posvećen temi održivost i pravo, dok je drugi dan posvećenraspravi onapretku i razvoju unutar YUFE mreže.
U sklopu konferencije u Palači Šećerane, u kojoj je smješten Muzej grada Rijeke, na prijemu partnera kojem je domaćin bila rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija, goste su pozdravili gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i generalni konzul Republike Italije u Rijeci Davide Bradanini.

Prvi sastanak pravnih fakulteta održan je na Sveučilištu u Maastrichtu u siječnju 2020. godine. Pravni fakultet u Rijeci predstavljala su tri člana Uprave Fakulteta, dekanica prof. dr. Vesna Crnić-Grotić i prodekani izv. prof. dr. Ivana Kunda i doc. dr. Sandra Winkler, prof. Susret pravnih fakulteta prva je inicijativa usmjerena na razvoj konkretnih oblika suradnje na razini mobilnosti studenata i osoblja.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...