Održan skup romske nacionalne manjine grada Rijeke

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 29.01.2023

skup-romske-nacionalne-manjine-grada-Rijeke-3

Prisutnima su se uvodnim govorima obratili Veljko Kajtazi i zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski, nakon čega je uslijedila podjela poklon paketa s prehrambenim namirnicama romskim obiteljima, kao i podjela školskog pribora za djecu osnovnoškolce.

Rijeka - U organizaciji Udruge RoMorčić u Exportu je održan skup romske nacionalne manjine grada Rijeke. Skupu su prisustvovali saborski zastupnik Veljko Kajtazi, zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski, predsjednica Saveza Roma Hrvatske Suzana Krčmar te predsjednik i dopredsjednik udruge RoMorčić Bekteš Redžepi I Mehdi Bajrami.

Prisutnima su se uvodnim govorima obratili Veljko Kajtazi i zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski, nakon čega je uslijedila podjela poklon paketa s prehrambenim namirnicama romskim obiteljima, kao i podjela školskog pribora za djecu osnovnoškolce.

RoMorčić je riječka udruga kojoj je cilj obrazovanje i zdravstvena edukacija romske populacije te bolja socijalizacija i integracija u zajednicu pripadnika romske nacionalne manjine. Kroz rad ove udruge u protekle je četiri godine 150 romskih obitelji dobilo mogućnost poboljšati uvjete svoga života, a Udruga je svima koji su zatrebali pomogla u sakupljanju potrebne dokumentacije za uključenje u program.

skup-romske-nacionalne-manjine-grada-Rijeke-1

Veliki broj djece redovito se školuje te nakon osnovnoškolskog, nastavljaju i obrazovanje u srednjim školama, dok dio njih završava i fakultete.

Što se tiče pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine od strane Grada Rijeke, oni su prepoznati kao jedna od najranjivijih skupina u pogledu diskriminacije i socijalne isključenosti, između ostaloga i jer ostvaruju slabiji prosječan stupanj obrazovanja. Iz tog razloga kontinuirano se ulažu napori u proces integracije djece pripadnika romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja, kao važan korak izjednačavanja trenutnih i kasnijih mogućnosti ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju.

Djelovanje Grada Rijeke tako je usmjereno razvoju pozitivnog emocionalnog identiteta romske djece i učenika prema odgojno-obrazovnom sustavu, odnosno pružanju podrške ostvarivanju njihovog punog potencijala i posljedično, olakšavanju pristupa tržištu rada u odrasloj dobi. Budući da je integracija dvosmjeran proces, ulaže se i u educiranje i senzibiliziranje i ostalog stanovništva, prvenstveno djece i to primjerice financiranjem programa poput Građanskog odgoja i obrazovanja ili Moje Rijeke. Uspješna integracija ogleda se u mirnom suživotu svih građanki i građana Rijeke te poštivanju i njegovanju posebnosti različitih kultura koje sretno koegzistiraju.

skup-romske-nacionalne-manjine-grada-Rijeke-8

Cilj je integrirati što veći broj romske djece u programe odgoja i obrazovanja, i to od najranije dobi, pri čemu djeca stječu jednake mogućnosti za kvalitetno školovanje kao i sva ostala djeca. S ciljem što većeg obuhvata romske djece ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem, dječji vrtići kojima je osnivač Grad Rijeka provode posebnu upisnu politiku upravo za upis romske djece. Cilj je pružiti podršku svladavanju hrvatskoga jezika prije polaska u školu i povećati obuhvat djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem. Također, upisi u program predškole svake se godine oglašavaju putem trojezičnih plakata (na hrvatskom, romskom i albanskom jeziku) po romskim naseljima, na mrežnoj stranici dječjih vrtića te Grada Rijeke. Tako je u pedagoškoj godini 2022./2023. u dječje vrtiće Grada Rijeke bilo upisano ukupno 22 djece romske nacionalne pripadnosti.

Vrijedi napomenuti i da riječki vrtići ističu redovito pohađanje odgojno-obrazovnog programa, ravnopravnu uključenost romske djece u vrtićkim aktivnostima, vrlo dobro poznavanje hrvatskog jezika od strane djece i roditelja te uspostavljenu uspješnu suradnju s roditeljima upisane djece koji se rado uključuju u aktivnosti za roditelje i uvažavaju preporuke stručnog osoblja.

skup-romske-nacionalne-manjine-grada-Rijeke-6

Također, Grad Rijeka usmjeren je i na jačanje obuhvata romske djece programom produženog boravka. Naime, Grad Rijeka nastoji ostvariti preduvjete za potpuno besplatno uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak što omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, a s ciljem usvajanja osnovnih znanja i vještina s naglaskom na savladavanju jezika i pisma.

Kako bi se dodatno olakšalo ravnopravno uključivanje učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, Grad Rijeka u osnovne škole koje su iskazale potrebu, uvodi romske pomagače i pomoćnike u OŠ Škurinje. Podrška Grada odnosi se na financiranje rada romskog pomagača i pomoćnika koji s učenicima rade za vrijeme i nakon redovne nastave s ciljem osiguravanja pomoći u integraciji, svladavanju školskog gradiva, pisanju zadaća, razvoju higijenskih navika i socijalizaciji. Zajedničkim radom i trudom radnika i radnica škola, stručnih službi, ravnatelja, učitelja te posebice radom romskih pomagača i pomoćnika, primjećuju se znatni pomaci u napretku i integraciji učenika pripadnika romske nacionalne manjine. U školskoj godini 2022./2023. ovim je programima pružana podrška obrazovanju za 15 učenika pripadnika romske nacionalne manjine

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...