Profesor Stipan Jonjić novi član HAZU-a

Autor: Andrea Načinović 21.05.2022

jonjic

Stipan Jonjić redoviti je profesor u trajnom zvanju i voditelj Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Rijeka - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na izbornoj je skupštini izabrala 17 novih redovitih članova – akademika među kojima je i ugledni profesor sa Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta.

Prema Zakonu o HAZU, Akademija može imati maksimalno 160 redovitih članova, a nakon ovogodišnjih izbora HAZU ima ukupno 136 redovitih članova, 114 dopisnih članova i 79 članova suradnika.

Svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije bit će održano u srijedu, 15. lipnja u palači HAZU-a.

Stipan Jonjić redoviti je profesor u trajnom zvanju i voditelj Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Znanstveni rad profesora Jonjića ima opće biološko značenje, a rezultati njegova rada brojne su nove spoznaje o interakciji virusa i domaćina, posebice imunosnih mehanizama. Radovi su mu publicirani u vrhunskim časopisima općeg prirodoznanstvenog, posebice biološkog značenja (Nature, Nature Immunology, Cell, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Journal of Experimental Medicine, eLife, Journal of Virology i mnogi drugi). Profesor Jonjić publicirao je 236 znanstvenih radova indeksiranih u selektivnim bibliografskim bazama (Current Contents i Science Citation Index), koji su citirani preko 10.000 puta, a njegov h-indeks iznosi 56. Problematika u tim radovima široko je obrađena, tako da se radovi profesora Jonjića mogu svrstati u više znanstvenih disciplina: imunologiju, biokemiju, molekularnu biologiju, mikrobiologiju, genetiku, staničnu biologiju i infektivne bolesti. Nastupom pandemije bolesti COVID-19 profesor Jonjić posvetio se istraživanju imunosnih mehanizama u toj bolesti. To je rezultiralo i spoznajama o mogućnosti postizanja imunosti nosne sluznice cijepljenjem, što je izuzetno važno za sprječavanje infekcije SARS-CoV-2 virusom. Profesor Jonjić bio je voditelj 37 znanstvenih projekata u ukupnoj vrijednosti od preko 100 milijuna kuna, od kojih su mnoge financirale prestižne fundacije uključujući Nacionalni institut za zdravlje (NIH) iz SAD-a, European Research Council Advanced grant, European Research Council Proof of Concept i drugi. Voditelj je i Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva. Profesor Jonjić ima 4 prihvaćena patenta, preko 140 održanih pozvanih predavanja i više od 30 mentorstava pri izradi doktorskih disertacija. Mnogi njegovi doktorandi danas su ugledni znanstvenici. Profesor Jonjić član je brojnih znanstvenih udruga i uredničkih odbora međunarodnih časopisa. Posebno treba istaknuti njegovo članstvo u znanstvenim akademijama – Njemačkoj nacionalnoj akademiji znanosti Leopoldina, Europskoj mikrobiološkoj akademiji i Akademiji Europaea. Profesor Stipan Jonjić među vodećim je znanstvenicima u biomedicinskom znanstvenom području s visokom međunarodnom prepoznatljivosti i ugledom. Njegov sveobuhvatni pristup istraživanju imunosnih odnosa virusa i domaćina obuhvaća širok dijapazon bioznanstvenih disciplina.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...