Riječki profesori postali opet đaci: Završila edukacija na temu obrazovanja darovite djece

Autor: Andrea Načinović 28.06.2022

dodjla_diploma_profesori

Edukacija je trajala od kolovoza 2019. do ožujka 2021., a glavni joj je cilj bio proširiti kompetencije učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja te ih osposobiti za postizanje kompetencija (znanje, vještine i stručnost) potrebnih za učinkovitu i visoku razinu provođenja obrazovnih postupaka s darovitim učenicima.

Rijeka - Dvadesetipet profesora riječkih osnovnih škola primilo je diplome nakon završene edukacije o obrazovanju darovitih učenika.

Svi oni završili su program “Edukacija učitelja stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima” u organizaciji i provedbi Međunarodnog centra za inovacije i obrazovanje (ICIE) koji je posvećen poboljšanju kvalitete, učinkovitosti, djelotvornosti i ravnopravnosti u obrazovnom sustavu.

Riječ je o sveobuhvatnoj i intenzivnoj edukaciji na temu izvrsnosti i obrazovanja darovite djece, uključujući i rad s darovitim učenicima. Edukacija je trajala od kolovoza 2019. do ožujka 2021., a glavni joj je cilj bio proširiti kompetencije učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja te ih osposobiti za postizanje kompetencija (znanje, vještine i stručnost) potrebnih za učinkovitu i visoku razinu provođenja obrazovnih postupaka s darovitim učenicima.

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo sudjelovao je u projektu kao koordinator sa strane Grada Rijeke, a polaznicima edukacije čestitala je zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan istaknuvši kako kao dugogodišnji djelatnik u sustavu obrazovanja razumije energiju i entuzijazam uložen u dodatno obrazovanje. „Ulaganje u edukaciju profesora iznimno je važno jer na taj način se unaprjeđuje kvaliteta rada u školama. Prilikom provedbe ove edukacije vodili smo se željom da u svakoj riječkoj osnovnoj školi barem jedna osoba bude educirana prepoznati potencijalno darovito dijete. Sada kada smo to postigli, planiramo ići i korak dalje, uz vaše znanje i iskustvo stvarati sve potrebne uvjete kako bi svako potencijalno darovito dijete dobilo priliku razvijati se u skladu sa svojim mogućnostima“, rekla je Krpan i čestitala svim polaznicima edukacije.

Dodjeli diploma nazočila je i pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj.

Koordinatorica programa od strane ICIE-a Nana Gulić naglasila je da osim dodatnog dobivenog znanja, vrijednost ove edukacije je i međusobna podrška polaznika. „Nakon odslušanih 250 sati edukacije, vjerujem da smo se svi međusobno povezali i da ćemo si i u budućnosti nastaviti biti podrška u našem radu. Vjerujem da imamo znanje i sposobnost mijenjati stvari na bolje i ponosna sam na sve vas“, rekla je Gulić.

Dodjeli diploma prisustvovao je i predsjednik ICIE-a profesor Taisir Yamin, jedan od mnogih međunarodno priznatih predavača koji je predavao u sklopu ove edukacije. Čestitao je svim polaznicima, ali i zahvalio bivšem riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu koju je također bio prisutan na svečanosti, na volji i želji da se profesorima osnovnih škola kojima je Grad Rijeka osnivač omogući sudjelovanje u ovakvoj edukaciji. „Ako želiš napraviti promjenu, moraš vjerovati i sustav i u profesore. Siguran sam da ćete svi vi nastaviti s primjenom svog znanja u svom daljnjem radu i želim vam puno uspjeha“, rekao je Yamin uoči dodjele diploma polaznicima.

25 polaznika položilo je cjelokupnu edukaciju (svih 250 sati), dok su se na pojedinim edukacijama pridruživali profesori iz pojedinih škola prema interesu. Nakon odslušanih tema polaznici su organizirali Zoom simpozij “Kako da dar ne postane nemar” na kojem je sudjelovalo više od 400 edukatora i roditelja iz cijele Hrvatske. Polaznici edukacije ostali su vrlo aktivni nakon završene edukacije te su održavali predavanja u svojim školama, edukacijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dio polaznika sudjelovalo je u osmišljavanju projekata dok drugi provode programe za darovite u svojim školama.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...