Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine povučena s dnevnog reda Gradskog vijeća

Autor: Tara Tomić 22.02.2024

Nadja-Poropat-Kristian-Carapic-Marin-Barac-i-Petra-Karanikic-901x600 foto - Grad Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Rijeke do 2028. godine.

Rijeka - Zbog neslaganja većine vijećnika oko prijedloga ostanka garaže Autotroleja na postojećoj lokaciji gradonačelnik Marko Filipović povukao je prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka do 2027. godine

Na početku sjednice, predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj izvijestila je vijećnike da je član Vijeća Duško Milovanović iz stranke SDP svoj mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga. Umjesto njega u stranka je u Vijeće imenovala Marina Barača, koji je potom i prisegnuo.

S obzirom na to da je član Odbora za nacionalne manjine Marijan Mihić podnio ostavku, Klub vijećnika umjesto njega HDZ predložio je Valtera Štefana, dok je Klub vijećnika SDP-a umjesto Duška Milovanovića u Odbor za javna priznanja imenovao Petru Karanikić, koja će ujedno preuzeti i mjesto predsjednice Odbora.

Kako je pojasnio Željko Jovanović predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, Županijska skupština zamolila je Gradsko da dostaviti do 5 prijedloga za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci. Izrazio je Žaljenje što vijećnici ne doživljavaju ovu obavezu ozbiljno. Od svih klubova samo od kluba SDP dobili su prijedloge, što smatra nedopustivim jer radi o poslu koji je težak i odgovoran.Klub SDP-a predložio je Eneu Desardo i Gloriju Tijan i Domagoja Barića, a za porotnika Općinskog suda u Rijeci Đurđicu Margetić.

Niko Cvjetković i dalje na čelu Gradske knjižnice Rijeka

Gradsko vijeće dalo je povjerenje sadašnjem ravnatelju Gradske knjižnice Rijeka Niku Cvjetkoviću da upravlja ovom ustanovom i u narednom četverogodišnjem mandatu. Predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka Srećko Jelušić govorio je o argumentima kojima se rukovodilo Upravno i Stručno vijeće koji su jednoglasno predložili Niku Cvjetkovića, inače jedinog kandidata na natječaju. U međuvremenu Niko Cvjetković je imenovan i za predsjednika Hrvatskog knjižničkog vijeća, što je tome dalo dodatnu težinu. Upravno vijeće naglasilo je kako sadašnji ravnatelj kroz svoje smjernice „Nova knjižnica – Otporna knjižnica“ i viđenje mjesta i uloge Gradske knjižnice kao i njenog trenutnog stanja i aktualne problematike dokazuje svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će i dalje uspješno voditi Gradsku knjižnicu Rijeka u narednom četverogodišnjem mandatu. Vijeće je prijedlog usvojilo jednoglasno.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. do 2028. godine

Gradsko vijeće usvojilo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. do 2028. godine, predložen radi usklađenja sa novom zakonskom regulativom.

Plan sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Iva Rinčić (Nezavisna) je pitala o dohranjivanju plaža šljunkom, a Petra Mandić (Most) je govorila o problemu veza malih brodica za koje nema dovoljno vezova. Premda su stalni vezovi regulirani, pitala je zašto u ovom petogodišnjem planu nije predviđena izgradnja novih vezova, podsjetivši na problem vezova u Rječini i Mrtvom kanalu. Nebojša Zelič (Možemo!) govorio je o predviđenih milijun eura sitnih, fragmentiranih ulaganja u prostor Preluka. U GUP-u piše da je potrebna izrada prostornih studija, odnosno obavezna provedba arhitektonsko urbanističkog natječaja, pa je to što piše u GUP-u u suprotnosti s Planom.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar je pojasnila da je tema vezova i lučica vezana uz drugu plansku dokumentaciju, stoga će se i ovaj Plan morati mijenjati tijekom godina. Koncesijska odobrenja nisu ni prije bila dobro riješena. Što se Preluka tiče, Planom su samo definirana sredstva koja će se utrošiti na uređenje. To ne znači da se konačno uređenje Preluka neće rješavati drugom planskom dokumentacijom. Gradonačelnik Marko Filipović je također komentirao pitanje vezova u Mrtvom kanalu za koje je kazao da je bitno da se koncesija održi i produži. Na Brajdici je GUP-om predviđena izgradnja lučice u kojoj će dio vezova komercijalne luke biti namijenjen komunalnim vezovima. Plan je usvojen većinom glasova. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine povučena s dnevnog reda

Gradsko vijeće raspravljalo je o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine i Prijedlogu akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Ljiljana Buljan dok je Igor Bobek iz tvrtke Apsolon kao izrađivač Strategije prezentirao projekte koji su tema strategije. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka predstavlja okosnicu i okvir budućih ulaganja te temeljni dokument za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja te povlačenje sredstava iz EU fondova putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma). Vizija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021. – 2027. godine glasi: Uključiv i specifičan prostor – usmjeren svim generacijama, Inovativan i dinamičan prostor – usmjeren gospodarskoj budućnosti te Plavi i zeleni prostor – usmjeren održivosti okoliša.

Urbana aglomeracija Rijeka će u nadolazećem razdoblju na raspolaganju imati 55 milijuna eura, a Strategija uključuje 18 strateških projekata ukupne vrijednosti 70,7 milijuna eura s planiranim ITU sufinanciranjem od 55 milijuna eura. Projekti bi se trebali provoditi na čitavom području Urbane aglomeracije Rijeka, koju čini 14 jedinca lokalne samouprave: gradovi Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija i Rijeka te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo. Temeljem odluke Koordinacijskog vijeća iz srpnja 2023. godine, ukupna sredstva namijenjena za Urbanu aglomeraciju Rijeka raspodijeljena su sukladno popisu stanovništva iz 2021. godine te dostavljenim prijedlozima prioritetnih projekata od strane gradova i općina.

Među 18 projekata, nalaze se i projekti čiji su nositelj Grad Rijeka i društva u gradskom (su)vlasništvu: nastavak Energovog projekta „Obnova toplinarstva Grada Rijeke“, nastavak Autotrolejevog projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“, rekonstrukcija Export Drva u višenamjensku infrastrukturu u funkciji podrške gospodarstvu i turizmu, revitalizacija Teatrina te projekt koji predviđa uređenje Dvorane mladosti i OŠ Trsat.

Autotrolejev projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ izazvao negodovanje vijećnika zato što je njime predviđen ostanak garaže Autotroleja na Školjiću, uz određene preinake, nadogradnju i otvaranje šetnice uz Rječinu.

Vijećnik Aleksandar Saša Milaković (Nestranački) je kazao kako mu je nejasno tko je definirao ovaj projekt tvrtka Apsolon ili Grad? Govorio je o problemu garaže Autotroleja za koju se govorilo da je neadekvatna i da se za nju hitno treba naći nova lokacija. Govorio je o dokumentaciji studije iz 2020.g koja je definirala preduvjet razvoja grada u nužnost preseljenja. Zašto je nigdje mogao pronaći. Ovako će 8 milijuna eura biti uložena u rekonstrukciju nečega što uopće ne bi tamo trebalo postojati. Glavni problem – nedostatak prostora će se još više smanjiti predviđenom izgradnjom šetnice. Vedran Vivoda (AM) je također komentirao kako je ostanak garaže Autotroleja i njena nadogradnja smrt te lokacije. Nigdje spominje se što je s bazenom koji je dio garaže Autotroleja. Jedini razlog koji gradonačelnik ističe je kao nužnost ostanka na toj lokaciji je trošak za Autotrolej. Također smatra kako je i 13 milijuna eura za uređenje Eksport drva upitno. Pitanje je ima li uopće smisla obnavljati taj objekt jer zgrada nije vrijedna i nije zaštićena kao kulturno dobro. Za taj se novac mogla srušiti zgrada i na njenom mjestu napraviti nova koja će imati tu namjenu. Njemu se čini da je ta zgrada novi Galeb. Projekt Teatrino je također kontinuitet lošeg upravljanja i sad strši kao ruina. Nakon što su konzervatori rekli svoje, misli da Grad više niti ne zna što će biti u Teatrinu.

Petra Karanikić je u ime Kluba SDP naglasila kako klub podržava Strategiju. Nebojša Zelič (Možemo) je kazao kako neće podržati Strategiju upravo zbog autobaze Autotroleja. U suprotnosti je sa sadržajem GUP-a. Godinama pričamo o drugačijem uređenju Školjića i onda dobijemo dokument koji poništava sve to. Ne postoji nikakva javna rasprava o tome. Možda se zaista ne može maknuti, ali da bi se to znalo trebala je javna rasprava. Uvjet nultog kilometra nije dovoljan. Iva Davorija (Možemo) je govorila o procjeni utjecaja na okoliš, zato što je obveza izrade navedena u mišljenjima svih institucija. Propustilo se integrirati biciklističku stazu, a ova Strategija je bila idealan trenutak za to. Iva Rinčić (Nezavisna) je kazala kako joj nije jasno da konzervatori nisu tražili i procjenu utjecaja na baštinu. Sabina Marov (Most) je podsjetila da je bazen na Školjiću izgrađen 1924.g., a nije obnovljen već desetljećima. Danas treba donijeti odluku da u tom bazenu trebaju ostati gume Autotroleja. Ne razumije da Grad nema interesa da taj dio grada dobije ponovno svoj bazen, a Školjić rastereti pukog servisa autobusa. Gradonačelnik je 2020.g. govorio da je ideja realizirati Autotrolej na drugu lokaciju, a direktor Smojver je naveo Mlaku kao širu lokaciju, gdje je predviđena i jedna stanica gradske željeznice. Smatra da ovo pitanje zaslužuje javnu raspravu.

Pročelnica Ljiljana Buljan je pojasnila kako su ove projekte predlagali predstavnici UAR, Koalicijsko i Partnersko vijeće i ITU Provedbeno tijelo. Što se Teatrina tiče, DPU Benčić je već bio na Gradskom vijeću i dopunjen je. Konzultacije s konzervatorima su obavljene. Teatrino će biti multifunkcionalne namjene, prema tome nije zacementirano da tamo mora biti Art kino, već će se koristiti za razne namjene. Prije obnove te zgrade, napraviti će se statička analiza, jer se mora zadržati pročelje. Prema mišljenju konzervatora ne može se nadograditi jedna etaža ali se može povećati volumen krova. Što se Autotroleja tiče bilo je raspravljano nekoliko lokacija, Srdoči, Baračeva ulica i Sušačka draga. Na koncu je išao prijedlog rekonstrukcije u suvremeni garažni prostor s uređenjem javnih površina i šetnice. Sam

Gradsko vijeće usvojilo je dvije odluke koje se tiču gradskih dječjih vrtića. Novom Odlukom o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja korisnika usluga omogućeno je smanjenje mjesečne cijene gradskih vrtića za 25 eura, a izmjene se odnose na period od početka ove godine. Radi se o inicijativi stranka Možemo!, koja je putem amandmana na gradski proračun za 2024. godinu tražila smanjenje cijene za roditelje-korisnike čija djeca pohađaju i privatne i gradske vrtiće.

Izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće dana je veća sloboda vrtićima u definiranju prioriteta odnosno dodjele većih odnosno nižih bodova pojedinim kategorijama s obzirom na uočenu situaciju prilikom prethodnih upisa.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...