U tijeku javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Autor: Marina Pauletić 02.11.2022

lokacija_pos_stanovi_krnjevo

Krajnji rok za prijavu je 14. studeni 2022. godine do 12 sati.

Rijeka - Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke koje koriste najmoprimci, korisnici, odnosno suvlasnici.

Krajnji rok za dostavu ponuda/prijava je 14. studeni 2022. godine do 12 sati. Javno otvaranje ponuda/prijava izvršit će se 14. studenog 2022. godine u 12 sati na adresi Titov trg 3, drugi kat, soba 209.

Više sa portala torpedo.media ...