Upisi u proljetne cikluse predavanja Sveučilišta za 3. dob do 1. travnja

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 31.03.2022

S3D_-_UPISI_-_PROLJECE_2022_umirovljenici

Svi ciklusi se održavaju uživo, predavanja na Filozofskom fakultetu, a radionice na Akademiji primijenjenih umjetnosti.

Rijeka - Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi jesenji ciklus predavanja u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

U proljetnom ciklusu zainteresirane osobe starije od 55 godina s minimalno srednjoškolskim obrazovanjem moći će upisati cikluse predavanja na temu Katedrale Sv. Vida i Financijske pismenosti. Kao nastavak već tradicionalnih radionica slikarstva, napokon donosimo organizirane termine za usavršavanje do sad stečenih slikarskih vještina. Termini su namijenjeni zainteresiranima koji su do sada bar jednom pohađali neku od naših radionica slikarstva. Na taj način svim naprednima, ali i početnima osiguravamo prostor za daljnji rad i razvoj. Svi ciklusi se održavaju uživo, predavanja na Filozofskom fakultetu, a radionice na Akademiji primijenjenih umjetnosti.

Upisi u proljetne cikluse predavanja i radionica traju do 1. travnja. Upisi se vrše putem e-maila 3dob@uniri.hr, a informacije je moguće dobiti i telefonom (051-854-861).


Proljetni ciklus predavanja iz povijesti umjetnosti – Katedrala Sv. Vida
• Utorkom i četvrtkom, od 5. travnja do 19. travnja, od 17-18.30h na Filozofskom fakultetu (prostorije 107/139, 1. kat)
• 10 sati predavanja iz povijesti umjetnosti na temu Katedrale Sv. Vida.
• Predavač: doktorand Mario Pintarić mag. hist. art.

Proljetni ciklus predavanja iz ekonomije – Financijska pismenost
• Utorkom i četvrtkom, od 21. travnja do 5. svibnja, od 17-18.30h na Filozofskom fakultetu (prostorije 107/139, 1. kat)
• 10 sati predavanja iz ekonomije na temu financijske pismenosti.
• Predavačice: Izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović & prof. dr.sc. Maja Vehovec

Proljetni ciklus slikarstva
• Srijedom, od 6. travnja do 18. svibnja, od 17-19.30h na APURI
• Voditeljica: apsolventica Likovne pedagogije Doria Valković, Mentor; Radovan Kunić, mag. art.
• Cilj radionice je usavršavanje slikarskih tehnika s naglaskom na razvijanja individualnog slikarskog rukopisa. Radionice su otvorenih tema te će sudionici na temelju osobnog interesa zajedno s apsolventicom osmisliti individualni program s kojim bi najuspješnije razvili vlastiti umjetnički opus i nastaviti svoje umjetničko stvaralaštvo nakon radionica.

Upisnina u ciklus predavanja iznosi 150,00 kn, a u ciklus slikarstva 300 kuna. Broj sudionika je ograničen, a prijave su moguće do 1. travnja (osim u slučaju da se grupa prije popuni).

Prijave, kao i sve informacije, raspored i sadržaj predavanja: e-mail: 3dob@uniri.hr
(informacije su dostupne i mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci: Sveučilište za 3. dob)

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...