Usvojen program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2023. godinu

Autor: Marina Pauletić 01.03.2023

savjet_mladih-23794

Gradsko vijeće Grada Rijeke jednoglasno je usvojilo programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2023. godinu.

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke u tekućoj godini predstavio je njegov predsjednik Luka Čanković, naglašavajući njegove najvažnije točke.

„Naš program rada u sinergiji je s gradskim Programom za mlade za razdoblje 2023.- 2030. godine, u čijoj smo izradi aktivno sudjelovali, a u bitnom se sastoji od niza aktivnosti koje obuhvaćaju sudjelovanje u provedbi Programa za mlade, osnaživanju naše vidljivosti u lokalnoj zajednici i šire, kao i unapređenju modela informiranja mladih“, kazao je Čanković.

Gradski vijećnici pohvalili su Savjet mladih na predstavljenom programu, ocijenivši ga ambicioznim. Predložili su da se sredstva za rad Savjeta mladih koja se osiguravaju u gradskom proračunu, a radi se o 6.700 eura za 2023. godinu, u budućnosti i povećaju. Podsjetimo, sredstva za rad Savjeta mladih u 2023. godini povećana su s 5.000 na 6.700 eura.

Savjet mladih aktivno će sudjelovati u preoblikovanju portala Moja Rijeka u portal za mlade

S ciljem unapređivanja kvalitete života mladih, kao i poticanju aktivnog (su)djelovanja mladih u lokalnoj zajednici, Savjet planira unaprijediti način informiranja mladih u lokalnoj zajednici.

Kako bi što više mladih saznalo za aktivnosti Savjeta mladih, nakon što su nedavno predstavili svoj logo, Savjet će izraditi različite promotivne materijale te aktivnije predstavljati svoj rad putem gradskih web portala – www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr.

Također, kako bi što više mladih u našem gradu saznalo više o programima, projektima, aktivnostima mladih i za mlade Savjet mladih će sudjelovati u prenamjeni gradskog web portala Moja Rijeka u portal za mlade te kreiranju novih online sadržaja od interesa za mlade. Nadalje, Savjet mladih će sudjelovati i u kreiranju sadržaja za podcast emisiju koja će se emitirati u okviru Moje Rijeke te će nastaviti informirati mlade o temama bitnim za mlade i preko društvenih mreža, posebice Facebook stanice Savjeta mladih.

Poseban naglasak na temama stipendiranja i stambene politike za mlade

U sklopu razmjene iskustava savjeta mladih Rijeke, Križevaca i Opatije na temama od važnosti za mlade, u 2023. godini nastavak suradnje bit će usmjeren na teme studentskih stipendija i stambene politike za mlade. Savjeti tri grada su uključeni u projekt „Mislim, djelujem, odlučujem – jačanje participacije mladih kroz aktivno uključivanje u kreiranje i zagovaranje politika za mlade”, u sklopu kojeg će se tijekom ove godine nastojati kroz primjenu modela „Akcije za 5! osnažiti mlade ljude za sudjelovanje u odlučivanju na lokalnoj razini.
„Sudjelovanje u ovom projektu, u sklopu kojeg se upravo održava dvodnevni trening u Rijeci, vrlo nam je važno i za recertificiranje statusa Grada Rijeke kao grada za mlade, koji ide sljedeće godine“, kazao je Čanković.

Savjet mladih namjerava organizirati tematske sastanke s odjelima gradske uprave i drugim relevantnim dionicima u svrhu detaljnijeg upoznavanja s gradskim programom stipendiranja i kreiranja svojih prijedloga i preporuka za njegovo unapređenje. Također, u suradnji s odjelima gradske uprave istražit će i analizirati stambene potrebe mladih te dati preporuke za unapređenje stambene politike za mlade u gradu Rijeci.
„U ovom trenutku priprema se velika studija koja će se baviti ispitivanjem potreba mladih po pitanju stambenog zbrinjavanja u mladih u Rijeci i rezultat studije dat će nam smjernice kako odgovoriti na tu potrebu. Najbitnije u tom procesu je što su u izradu studije uključeni mladi kojih se ova problematika najviše i tiče“, kazao je Čanković.

Ideje za nove projekte: Kino pod zvijezdama, Dani karijera i obrazovanja, Fond za pristupačnost mladima, Glazbeno-debatni klub…

Savjet mladih će tijekom svog djelovanja održavati zajedničke sastanke s predsjednicom Gradskog vijeća i Gradonačelnikom Grada Rijeke i to najmanje svaka tri mjeseca s ciljem raspravljanja svih onih pitanja koji su od interesa za mlade.

U svom radu Savjet mladih će, osim s gradskom upravom, surađivati i s gradskim ustanovama, udrugama i drugima, a osim uključivanja u postojeće aktivnosti (kao što je npr. suradnja s Gradskom knjižnicom Garda Rijeke na ustrojavanju Odjela za mlade ili s Domom mladih Rijeke), Savjet mladih se namjerava uključiti u razvijanje potencijalnih novih programa (Kino pod zvijezdama, Dani karijera i obrazovanja, Fond za pristupačnost mladima, Glazbeno-debatni klub itd.).

Nadalje, Savjet mladih će se nastojati što više uključiti u gradske manifestacije i događanja Grada Rijeke i inicirati nova, primjerice Dane sv. Vida, obilježavanje Dana mladih, Dan društvenih igara s mladima, obilježavanje Međunarodnog dana sporta, kulturna događanja u suradnji s nacionalnim manjinama Grada Rijeke i sl.).

U svrhu unapređenja položaja mladih na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini, razvijanja partnerskih odnosa i razmjene primjera dobre prakse, Savjet mladih će aktivno sudjelovati na susretima Savjeta mladih Republike Hrvatske te Koordinacije savjeta mladih Primorsko-goranske županije, ali i različitim tribinama, konferencijama i studijskim posjetima koje se bave pitanjima mladih i za mlade.

„Educiramo se i umrežavamo s ostalim savjetima mladih u Hrvatskoj, tako da je za ovu godinu planirano povezivanje sa savjetima mladih Osijeka, Zagreba i Splita“, kazao je Čanković.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Rijeke koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u gradu Rijeci, osnovano s ciljem sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te s ciljem informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj zajednici.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...