[VIDEO] Odlaskom Autotroleja sa Školjića, projekt prenamjene tamošnjeg bazena postaje izvjesniji

Autor: Srđan Brajčić 31.03.2022

wp-content/uploads/2020/08/bazen-skoljic-velid-1.jpg

- Prostor bazena na Školjiću u vlasništvu je Autotroleja. Postoje nekoliko lokacijama na koje bi se Autotrolej trebao preseliti. Kad se taj preduvjet ostvari, moguće je pristupiti i realizaciji projekta prenamjene bazena na Školjiću, poručio je Filipović.

Rijeka - Prenamjena bazena na Školjiću ipak bi se mogla dogoditi, može se zaključivati iz odgovora gradonačelnika Marka Filipovića na vijećničko pitanje Sabine Marov tijekom aktualnog sata Gradskog vijeća Rijeke. Međutim, važan preduvjet za prenamjenu bazena su mogućnost njegovog sufinanciranja novcem iz EU fondova i odlazak Autotroleja sa Školjića.

Naime, vijećnica Marov pitala je gradonačelnika Filipovića “što i kad Grad Rijeka planira poduzeti po pitanju bazena na Školjiću”.

Podsjetila je na detalj da je još u ožujku 2008. godine u Gradskoj vijećnici prezentiran idejni projekt prenamjene postojećih bazena na Školjiću u rekreativno-rehabilitacijski centar. Obnovom tog kompleksa Grad Rijeka je u srcu grada trebao dobiti jedinstven prostor za rekreaciju, ali i za provođenje rehabilitacijskih programa za osobe s invaliditetom, odnosno za djecu s poteškoćama u razvoju. Marov podsjeća i na to da se nedavno ponovno spominjao plan izmještanja Autotroleja na lokaciju na Mlaci, pa je pitala Filipovića postoji li neki novi plan za Školjić.

“Osim toga, pokrenut je i projekt Energane na istom potezu, pa me zanima kakva je sad vizija Grada za područje Školjića, dakle 14 godina nakon što je projekt prenamjene bazena prezentiran na Gradskom vijeću”, pojasnila je u svom pitanju Sabina Marov.

Filipović ističe da bazeni inače predstavljaju neke od najsloženijih i najskupljih objekata za izgradnju, kao i održavanje.

autotrolej_garaza_skoljic__2_

“Prostor bazena na Školjiću u vlasništvu je Autotroleja. Postoje nekoliko lokacijama na koje bi se Autotrolej trebao preseliti. Kad se taj preduvjet ostvari, moguće je pristupiti i realizaciji projekta prenamjene bazena na Školjiću. No, prezentacija iz 2008. godine je zapravo bila u idejnoj fazi. Radi se o projektu koji bi se trebao prijaviti na EU fondove, ali nažalost zbog kategorizacije Grada Rijeke nama su pojedini programi bili nedostupni. No, nadama se da će u budućnosti nama prikladni programi biti dostupni kako bismo rekonstrukciju bazena Školjić mogli financirati europskim sredstvima. Radi se o hvalevrijednoj ideji, pa i zbog toga što bazenima Kantrida ponajviše ipak gravitiraju građani zapadnih dijelova Rijeke, kazao je Filipović koji podsjeća na to da je šire područje Školjića već dobilo na važnosti nakon potpisivanja ugovora za projekt Energana u iznosu većim od 30 milijuna kuna.

Autotrolej i Školjić trebale bi biti teme i skorašnjeg sastanka predstavnika Rijeke s državnim tajnikom u Ministarstvu prometa i infrastrukture.

Inače, projekt Energana odnosi se na izgradnju Inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju kojim se planira urediti preko 2.700 četvornih metara korisnog prostora zgrade energane bivše tvornice papira.

Glavni cilj tog projekta jačanje je konkurentnosti IT i kreativnih tehnologija na području aglomeracije Rijeka, te poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i usluga s većom dodanom vrijednošću, kroz proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude. Projektom će se potaknuti rast i razvoj novoosnovanih i postojećih malih i srednjih poduzeća u IT sektoru i kreativnim industrijama na području Urbane aglomeracije Rijeka.

VIDEO

Više sa portala torpedo.media ...