Započela gradnja pristupne ceste za TC Kaufland Škurinje

Autor: Andrea Načinović 13.07.2022

wp-content/uploads/2021/08/skurinje-radovi-cesta-2021-3.jpg

Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Graditelj d.o.o. iz Kastva, a radove izvodi Izgradnja d.o.o. Crikvenica. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će tvrtka Karloline-kling d.o.o., Lič.

Rijeka - Početkom srpnja započeli su radovi na rekonstrukciji i gradnji dijela nerazvrstane prometnice, kao pristup trgovačkom centru Kaufland Škurinje.

Rekonstrukcija prometnice predviđa proširenje iste u dužini oko 50 m, izmjenu završnog sloja kolničke konstrukcije te djelomičnu izmjenu prometnog rješenja. Za spoj na Osječku ulicu predviđena je semaforizacija.

U nastavku postojeće prometnice za koju se planira rekonstrukcija, na neuređenoj površini gradi se dio nerazvrstane prometnice u dužini oko 40 m.

U poprečnom smislu prometnica se sastoji od dva prometna traka, po jedan trak za svaki smjer. Opremljena je sustavom odvodnje oborinskih voda koje se zbrinjavaju u upojnim građevinama na zelenoj površini. Prometnica će biti opremljena i javnom rasvjetom. U trupu prometnice izgraditi će se elektrokomunikacijska kanalizacija i elektroenergetske instalacije. U sklopu gradnje prometnice izvršiti će se prelaganje postojećih podzemnih instalacija.

Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Graditelj d.o.o. iz Kastva, a radove izvodi Izgradnja d.o.o. Crikvenica. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će tvrtka Karloline-kling d.o.o., Lič.

Ugovoreni rok izvođenja radova je tri mjeseca, odnosno do kraja rujna 2022. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.142.739,00 kuna bez PDV-a. Radovi su sufinancirani od strane i HEP-ODS d.o.o., u dijelu nove infrastrukture.