Mentalno_zdravlje-23518

Rezultati ankete – 1. dio – asocijacije na izraz "mentalno zdravlje"

Objavio: Marin Aničić

Većina ispitanih sudionika pod izrazom 'mentalno zdravlje' podrazumijeva doživljavanje osjećaja mira, zadovoljstva i sreće te općenito odvajanje vremena za sebe

U prvom anketnom pitanju zadatak je bio navesti asocijacije na izraz 'mentalno zdravlje'. U anketi je sudjelovalo 29 ispitanika. Prema dobivenim rezultatima, izraz #mentalno zdravlje najčešće asocira na doživljavanje ugodnih emocionalnih stanja te načina na koji se odnosimo prema sebi. Ostale kategorije uključuju želju za uspostavljanjem ravnoteže, psihološku otpornost te funkcionalan odnos s drugima.

Osjećaj mira, zadovoljstva i sreće su najčešća navedena emocionalna stanja koja se javljanju na spomen mentalnog zdravlja, a zatim slijede snaga i hrabrost. Briga za sebe uključuje odvajanje vremena za odmor što podrazumijeva provođenje vremena u ugodnim i za osobu važnim aktivnostima, zatim poznavanje vlastitih snaga i slabosti, povjerenje u vlastite sposobnosti da se nešto može uspješno napraviti te usmjerenost na bitne stvari.

Nekolicinu ispitanih izraz mentalno zdravlje asocira na uspostavu ravnoteže i stabilnosti u raznim životnim domenama.

Ostale asocijacije vezane su uz uspješno suočavanje sa stresnim situacijama i odnos s drugima. Psihološka otpornost odnosi se na mogućnost učinkovitog suočavanja s raznim životnim zahtjevima i stresnim situacijama, kao i na adekvatnu prilagodbu i zaštitu od pretjeranog stresa. U kategoriji 'odnos s drugima' ispitanici su navodili sljedeće: dobivanje željene podrške od okoline, i to posebno prijatelja, mogućnost otvorene komunikacije u slučaju nejasnoća, zatim slobodno iznošenje stava te prepoznavanje i uvažavanje vlastitih i tuđih granica.

Življenje u sadašnjem trenutku, umjesto pretjerene usmjerenosti na prošlost ili budućnosti također je prepoznato kao važna odrednica mentalnog zdravlja.

Zaključak

Većina ispitanih sudionika pod izrazom 'mentalno zdravlje' podrazumijeva doživljavanje osjećaja mira, zadovoljstva i sreće te općenito odvajanje vremena za sebe.

Bogatstvo dobivenih asocijacije ukazuje na složenost mentalnog zdravlja kao konstrukta, međutim informira nas na koje sve načine možemo održavati svakodnevnu mentalnu higijenu.Napomena: Navedene kategorije su kreirane proizvoljno kao rezultat sadržaja odgovora i nikako ne predstavljaju konačne kategorije. Također, rezultati anketnog istraživanja ne mogu se generalizirati.

Sara Jurdana, psihologinja

NAJNOVIJE

DRUŠTVENE MREŽE

Lanterna © Torpedo.media Izrada internet stranica @ More idea