Brod_Rio_Racarana_-_3._Maj_-_pozar_-_brod-90674

60 godina od požara na brodu "Rio-Carcarana" u brodogradilištu "3. Maj"

Objavio: Portal Lanterna

Brod "Rio Carcarana" slična sudbina zatekla je u dva navrata, njegovo nadgrađe bilo je u plamenu prvi puta u brodogradilištu, i ponovo dvadeset godina kasnije u Falklandskom ratu.

autor: Slavko Suzić

Tri sata borbe s vatrenom stihijom

Više od tri sata borili su se brodograditelji i vatrogasci iz Rijeke i Opatije dok su ugasili požar koji je izbio u riječkom brodogradilištu „3 maj“ na prekooceanskom motornom brodu od 10.500 tona nosivosti. Požar je znatno oštetio nadgrađe i komandni most broda “Rio Carcarana”. Ipak, novi brod spašen je od potpunog uništenja samo zahvaljujući požrtvovanosti radnika brodogradilišta i vatrogasaca. Nesreća je prošla bez ljudskih žrtava.

17. siječnja 1962. porinuta je novogradnja na opremanju u Riječkom brodogradilištu 3.maj. Brod je građen za argentinsko parobrodsko društvo “Elma”. Do požara je došlo u 8.30 sati na lijevoj strani promenadne palube broda; zapalile su se lako zapaljive pare ljepila prilikom lijepljenja linoleuma – uzrok je bio otvoreni plamen.

Brod_Rio_Racarana_-_3._Maj_-_pozar_-_brod-5 Brodograditelji su nesebično pomagali vatrogscima

Požar se brzo širio po cijeloj površini tek zalijepljene mase te se počeo širiti po stepeništu koja vode na gornje palube do komandnog mosta i salona. Tom prilikom ozlijeđeno je pet radnika od kojih je jedna bila čistačica. Uskoro je cijelo nadgrađe obavio gusti dim i veliki plamen. Tu su se nalazile i velike količine boje , otapala te razni zapaljivi materijali.
Po cijelom nadgrađu sa kabinama, salonom i zapovjednim mostom bio je postavljen brodski interijer i razni uređaji. Na intervenciju su prvo stigli vatrogasci brodogradilišta, odmah je pozvana Vatrogasna četa Rijeka.


U pomoć su pozvani i vatrogasci iz riječke Rafinerije nafte te vatrogasna služba iz Opatije Vrlo brzo priključili su se gašenju, a kasnije je pozvana vatrogasna četa iz Pule koja je stigla kada je požar bio lokaliziran. U pripremu je stavljeno i jedno PP odjeljenje pripadnika JNA na Trsatu.

Veliku pomoć u gašenju pružili su radnici brodogradilišta. Akcija gašenja vršila se sa obale i na brodu pomoću postavljenih 12 mlazeva vode. Sa morske strane goreći brod gasila su dva remorkera koji su prije toga u teglju izvukli jedan novoizgrađeni bulk-carrier „Bregaglia,“ brod koji je bio vezan u neposrednoj blizini gorećeg broda.

Brod_Rio_Racarana_-_3._Maj_-_pozar_-_brod-1 Gašenju su se priključili lučki remorkeri

Vatrogasna odjeljenja sa mlazovima vode su kroz otvore gasili brodsko nadgrađe, a jedno odjeljenje je ušlo u brodsko nadgrađe. Drugo odjeljenje vatrogasaca i radnici brodogradilišta sa svojim poslovođama i inženjerima štitilo je jednim mlazom vode strojarnicu u kojoj su se nalazili tankovi puni goriva. Vrlo brzo se organizirano prekrcavanje nafta iz dnevnih tankova u tankove brodskog dvodna.
Cijelo vrijeme trajanja požara održavali su rad generatora za struju, tako da su omogućili rad brodske „fire“ pumpe i pomogli u gašenju požara sa strane strojarnice, a u donjim dijelovima broda bez prekida je funkcionirala i brodska rasvjeta.

Mlazovima vode zaštićen je u prvom brodskom otvoru strojni kompresor brodskih ledenica.

Požar je lokaliziran i pogašen na znatno oštećenom brodskom nadgrađu. Značajnu ulogu u gašenju nadgrađa imali su snažni mlazovi sa lučkih remorkera. Radnici brodogradilišta bili su vrlo dobro organizirani i nesebično pomagali vatrogascima u gašenju požara na brodu. Tako je zahvaljujući ogromnim naporima vatrogasaca i radnicima brodogradilišta te dobro organiziranoj obrani od vatrene stihije spriječeno potpuno uništenje broda. Požar je trajao tri sata i pogašen je u 12.20.sati. Komandir akcije gašenja bio je komandir vatrogasne čete Rijeka kapetan Ivan Felker.

Brod_Rio_Racarana_-_3._Maj_-_pozar_-_brod-3 Brodski salon nakon požara

Izgrađen je kao teretni brod br. 477 u Brodogradilištu “3 Maj”, Rijeka, Jugoslavija za Empresa Lineas Maritimes Argentinas (ELMA).
19. veljače 1961. porinut je pod imenom „RIO CARCARANA“.
Tonaža 8.482 grt, 4.364 neto, 10.430 dwt., dim. 157,36 x 20,35 x 9,45 m, duljina bpp. 144,1 m.
Pogon – jedan Fiat dizel 10.300 KS, jedan vijak, brzina 17 čvorova.
Isporučen je vlasnicima 1962. godine. Nazvan je po rijeci Carcarañá u Argentini.
Rio Carcarana imao je pet sestrinskih brodova : RIO CORRIENTES, RIO COLORADO, RIO LAGO NAHUEL HUAPI, RIO LACAR i RIO TRAFUL.

40 godina od gubitka broda “Rio Carcarana” – Falklandski rat 1982.g.

Tijekom neprijateljstava između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine oko suvereniteta oko Falklandskih otoka (Malvina) 1982. godine m/v „ Rio Carcarana“ korišten je kao transportni brod za transport ratnog materijala za Argentinske kopnene snage.

Brod_Rio_Racarana_-_3._Maj_-_pozar_-_brod-2

M/V ELMA „Río Carcarana“ bio je argentinski brod za rasuti teret u službi argentinske mornarice tijekom Falklandskog rata kao opskrbni brod.
Njegova vojna služba službeno je započela 22. travnja 1982. kada je isplovio iz Buenos Airesa s miješanim teretom streljiva i materijala namijenjenog za vođenje rata.

16. svibnja 1982.g. plovio je u konvoju s nekoliko drugih argentinskih trgovačkih brodova sa teretom streljiva i zalihama za argentinske snage koje djeluju na obali.

Brod_Rio_Racarana_-_3._Maj_-_pozar_-_brod-4 Rio Carcarana nakon dva desteljeća ponovo gori pored Falklandskog otočja pogođen projektilima iz zraka u englesko argentinskom ratu

U 10 sati 16. svibnja, “Río Carcaranu” je preletio britanski izviđački zrakoplov. Brod je nastavio razvijati svoju najveću brzinu od 17 čvorova, nadajući se da će pobjeći i izbjeći nadolazeći napad. U 13:30 dva britanska Harriera pojavila su se na horizontu i započela napad na brod „Río Carcarana“, više puta gađajući brod topovskom vatrom i bacajući dvije bombe na njegov trup. Brod se brzo zapalio i kapetan je brzo naredio posadi da napuste brod, bojeći se da bi vojni teret mogao eksplodirati svakog trenutka.

Posadu broda “Río Carcarana” spasio je drugi argentinski trgovački brod koji je plovio u istom konvoju, a brod u plamenu prepušten je sudbini. Njezino nadgrađe je bijesno gorjelo. Nakon dvadeset godina ponovila se sudbina iz 1962.

Do eksplozije od koje su se mnogi bojali da će potopiti brod nije došlo, do 19. svibnja požari na brodu sami su se ugasili. Brod Río Carcarañá je od tegljen u luku Fox Bay, gdje su ga pregledale argentinske pomorske snage. Utvrđeno je da su i brod i teret oštećeni i neupotrebljivi, pa je nakon što je uklonjen sav vrijedan i osjetljiv materijal, ponovno prepušten svojoj sudbini, ovaj put ostao usidren u Fox Bayu.

Brod „Río Carcarana“ je na kraju potopljen 23. ili 24. Svibnja 1982g. od strane britanskih zrakoplova.

Fotografije: arhiv Slavko Suzić

NAJNOVIJE

DRUŠTVENE MREŽE

Lanterna © Torpedo.media Izrada internet stranica @ More idea