kastav_zrak_2023__2_ Foto: arhiva

Otvorenje izložbe „Iz albuma sjećanja (1941.-1945.)“ u Muzejskoj zbirci Kastavštine

Objavio: Marina Pauletić

Nakon Travanjskog rata 1941. Kastavci se aktivno uključuju u pokret otpora želeći odagnati fašističku vlast s Kastavštine.

Kastav – Povodom Dana oslobođenja grada Kastva u petak, 3. svibnja u Muzejskoj zbirci Kastavštine s početkom u 10:30 sati održat će se otvorenje izložbe „Iz albuma sjećanja (1941.-1945.)“. Autori izložbe su Marko Badurina i Matea Plišić.

Na izložbi će biti prikazane fotografije koje tematiziraju događanja u Kastavštini i Istri u vrijeme Drugoga svjetskog rata.

Nakon Travanjskog rata 1941. Kastavci se aktivno uključuju u pokret otpora želeći odagnati fašističku vlast s Kastavštine. Prolaze trnovit put, boraveći u partizanskim logorima suočeni s oskudicom, hladnoćom i teškim borbama u fašističkim napadima. Stanovništvo koje ostaje u Kastavštini organizira prikupljanje i dopremanje hrane i oružja kako bi se mogle pokrenuti akcije pokreta otpora. Fašistička represija nastoji sve te akcije uništiti, a za odmazdu internira žene i djecu u logore na područje Italije. Tragičan događaj koji se tada usjekao u pamćenje Kastavaca bilo je strijeljanje dvanestorice mladića pod Banovim križem 6. lipnja 1942., u znak odmazde i odlaska pojedinih članova njihovih obitelji u partizane.

Ništa od navedenog nije moglo slomiti otpor i želju Kastavaca, koji odlaze u partizanske logore Tuhobić i Zvir. Nakon jednog od fašističkih napada na logor Zvir, preživjeli borci pridružuju se logoru na Crnom vrhu gdje je u veljači osnovana Sušačko-kastavska četa.

Nakon kapitulacije fašističke Italije u rujnu 1943. dolaze nacisti i partizanske borbe postaju sve teže. Represija raste, a stanovništvo biva odvođeno u koncentracijske logore. Na završetku rata, Kastavština je zabilježila 140 poginulih partizana, od 415 pripadnika, i 63 žrtve fašističkog terora. Oko 900 stanovnika bilo je odvedeno u logore, a mnogi od njih nisu se nikada vratili.

Do oslobođenja Kastva došlo je 3. svibnja 1945., kada 6. brigada i dio 5. brigade 19. divizije IV. narodnooslobodilačke armije ulazi u Kastav.

Organizatori izložbe su Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i UABA Grada Kastva.

NAJNOVIJE

DRUŠTVENE MREŽE

Lanterna © Torpedo.media Izrada internet stranica @ More idea