Sabrina Žigo nije potvrđena za ravnateljicu Muzeja Grada Rijeke

Autor: Ana Šumanović 09.03.2023

gradsko_vijece_grad_rijeka-08653 Foto: Grad Rijeka

Uslijedilo je glasanje te je Ervin Dubrović, koji odlazi u mirovinu, razriješen dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, ali novi ravnatelj nije izabran.

Rijeka - Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća jedina točka dnevnog reda bilo je razrješenje ravnatelja Muzeja Grada Rijeke te Prijedlog o imenovanju nove ravnateljice te ustanove.
Vijećnicima se prvo obratio predsjednik Upravnog vijeća muzeja Petar Petrinić, koji je izložio razloge radi kojih se to vijeće odlučilo za Sabrinu Žigu kao ravnateljicu, a to su prije svega njen dugogodišnji rad u Muzeju Grada Rijeke, najduži staž u istom te njen programski plan za Muzej, koji se najviše poklapa i s planom Grada za Muzej. Također, kako je sporno bilo to što ona nije imala većinsku podršku ni Radnog ni Stručnog vijeća muzeja, Petrinić je obrazložio kako Stručno vijeće nije argumentiralo zašto se zalaže za Emu Makarun kao ravnateljicu, pa nije bilo od pomoći Upravnom vijeću.

Vijećnica Iva Rinčić, istaknula je u pojednačnoj raspravi kako Muzej ima problematiku Statuta, koji nije usklađen sa zakonom. Navela je i kako nema problem s predloženom kandidatkinjom ili njenim programom, nego nelegitimno izabranim Upravnim vijećem, a koje je imenovao sam gradonačelnik. Dodala je kako problem leži u tome što je Gradsko vijeće kao osnivač trebalo donijeti odluku o novim članovima Upravnog vijeća Muzeja, a koji su postavljeni u prosincu te se pozvala na Zakon o muzejima.
Vedran Vivoda (Akcija mladih) je istaknuo kako je sramotno što je natječaj raspisan samo na osam dana, jer na taj način nitko izvan Muzeja ne može napisati kvalitetan program u roku. Kristian Čarapić (SDP) se pak pozvao na nekoliko zakona kojima je opravdavao odluku gradonačelnika da sam imenuje članove Upravnog Vijeća Muzeja.

Rinčić mu je na to odgovorila da bi se ipak trebalo držati Zakona o muzejima i da je Gradsko vijeće osnivač te da bi ono prema tome trebalo donositi odluku o ravnatelju ili ravnateljici.
Josip Ostrogović (HDZ) je također replicirao Čarapiću, jer nije konkretizirao na koga se misli kao na osnivača, te zašto ova praksa nije bila primijenjena i kad se odlučivalo o intendantu kazališta, kada je njega imenovalo Gradsko vijeće. Pročelnik za kulturu, Ivan Šarar onda se obratio s objašnjenjem kako prema Statutu Muzeja, Muzej može odlučiti tko imenuje ravnatelja, a ovog trenutka kaže da ravnatelja muzeja imenuje Gradsko vijeće. Dodao je i kako se konzultirao s Ministarstvom u Zagrebu koje kaže kako članove Upravnog vijeća imenuje ili Ministarstvo ili gradonačelnik. Postavio je i pitanje toga koga se bira za ravnateljicu i pozvao da se gleda program za Muzej. Nebojša Zelić (Možemo) pitao je Petrinića zašto je Upravno vijeće tražilo mišljenje Stručnog, ako ga onda nije uzelo u obzir i je li uopće tražilo mišljenje, a ne samo glasove.

Davor Štimac je naglasio kako bi se rasprava trebala fokusirati na sam Muzej i njegov program, i da se ovdje radi o proceduralnoj pogrešci, a Željko Jovanović (SDP) mu je odgovorio da nije počinjena nikakva greška te da se radi o politizaciji. Osnivač, kako on kaže, nije ni Gradsko vijeće ni gradonačelnik, nego Grad Rijeka, a da u ime Grada Rijeke u ovom slučaju, prema svemu navedenom, odluku donosi gradonačelnik te da, ako se danas ne donese odluka, da će to značiti paralizu rada Muzeja. Vedran Vivoda nije se složio da se radi o paralizi te je istaknuo da se ne slaže s političkim kadroviranjem u bilo kojem smislu, a da ovaj prijedlog neće podržati.

Štefica Jagić Rađa (HDZ) pitala je zašto Upravno vijeće nije od Stručnog tražilo nadopunu obrazloženja svog glasanja.
Duško Milovanović (SDP) rekao je kako je suština da se izabere najbolji kandidat i da mišljenje o Zakonima i pretpostavke o političkom kadroviranju na to ne bi trebali utjecati. Vivoda se još jednom javio da kaže kako nije sigurno da “imamo najboljeg kandidata”, jer je natječaj trajao samo osam dana i možda se bolji kandidat nije ni stigao prijaviti.

Adriano Rogić (HDZ) istaknuo je kako ova rasprava ne bi ovoliko trajala, da u cijeloj situaciji “nema dima” i doveo u pitanje transparentnost gradonačelnika jer se izbor Upravnog vijeća, a i natječaj odvio previše brzo.

Maša Magzan upozorila je na odnos prema Stručnom vijeću te prema Statutu Muzeja te da je to vijeće dobilo uputu da da vrlo kratka obrazloženja, a koja se onda kao takva, nisu uvažila.
Aleksandar Saša Milaković u ime kluba Mosta osvrnuo se na raspravu i rekao da bez obzira na adekvatno obrazloženje Upravnog vijeća o izboru kandidatkinje neće podržati tu odluku, jer ona nema podršku kolektiva Muzeja. A pitanje zašto nema, ostaje otvoreno.

Uslijedilo je glasanje te je Ervin Dubrović, koji odlazi u mirovinu, razriješen dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, ali novi ravnatelj nije izabran. Vijećnici su glasovali šesnaestero za i dvanaestero protiv izbora kandidatkinje Sabrine Žigo za ravnateljicu, a četiri vijećnika bila su suzdržana. Sada bi trebali potvrditi vršitelja dužnosti ravnatelja MGR-a. Njegov mandat može trajati godinu dana. Kandidata za vršitelja dužnosti predlaže Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...