Uspješna realizacija Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2022. godini

Autor: Marina Pauletić 12.08.2023

korzo_guzva_2023 Foto: arhiva

Rijeka - U sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2022. godini realizirano je sedam projekata ukupne vrijednosti 221.321,34 kune.

Glavni cilj Riječkog programa lokalnog partnerstva, projekta koji se provodi od 2005. godine je stvaranje partnerskog odnosa građana i Grada Rijeke. Želja je potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i građane na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici, omogućiti brže rješavanje djela problema komunalne infrastrukture mjesnih odbora i građana koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje, razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici, postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora uz snažan doprinos lokalne zajednice.

Povjerenstvo za odabir projekata od prijavljenih deset, odabralo je sedam projekata za realizaciju tijekom 2022. godine.

Projektu „Kvartovsko kompostiranje“ Grupe građana Tranzicijska inicijativa Rijeka i Kvart za grad dodijeljen je iznos od 2.500,00 kuna; Urbani separe s partnerima dobio je 23.089,00 kuna za provedbu projekta „Kružna 2022“; Grupa roditelja za projekt „Malim koracima do sigurnosti“ na raspolaganju je imala iznos od 36.066,28 kuna; Grupi građana Mlaka za projekt „Novo lice škole i ulice“ dodijeljen je iznos od 17.237,00 kuna; „Čarobna šuma znanja – učionica u prirodi“ projekt je Grupe građana Kozala za koji je dodijeljen iznos od 37.550,00 kuna; projektu „Osvježi grad“ Grupe građana Kvart za grad dodijeljen je iznos od 10.288,00 kuna, a za provedbu projekta „Sport svima“ Vijeća MO Banderovo dodijeljen je iznos od 16.000,00 kuna.

Navedenim projektima uređena je Kružna ulica, okoliši Dječjeg vrtića Podmurvice, Osnovne škole Podmurvice i Osnovne škole Kozala, na području MO Banderovo uređeno je dječje igralište na spoju Velebitske i Kraške ulice, a na području MO Škurinjska Draga uređen je urbani vrt u Osječkoj ulici te ograda u Ulici Lipa.

Za realizaciju sedam projekata lokalnog partnerstva u 2022. godini iz Proračuna Grada Rijeke izdvojeno je ukupno 138.577,76 kuna. Doprinos lokalne zajednice kroz ostvareni volonterski rad, donacije i sponzorstva iznosi 82.743,58 kuna, a u realizaciju projekata bilo je uključeno 242 volontera. Ukupna vrijednost realiziranih projekata iznosi 221.321,34 kune.

Realizirani projekti u 2022. godini:

Projekt „Kvartovsko kompostiranje“ Grupe građana Tranzicijska inicijativa Rijeka i Kvart za Grad

Utrošena sredstva Proračuna: 2.397,00 kuna
Doprinos zajednice: 9.127,00 kuna
Ukupna vrijednost projekta: 11.524,98 kuna

Projektom je dodatno uređena površina na adresi Osječka 11a koju OPG Topa koristi ugovorom o zakupu sklopljenim s Gradom Rijeka. Zapuštena površina uspješno je uređena te je izrađen i postavljen komposter, čime je mještanima omogućeno odlaganje bio-otpada.

Proračunskim sredstvima u iznosu 2.397,00 kuna nabavljen je materijal potreban za izradu kompostera. U projekt se uključilo devet volontera sa ukupno 211 odrađenih volonterskih sati u vrijednosti 6.963,00 kuna. Donacijama anonimnih donatora u vrijednosti od 2.164,00 kuna izrađen je komposter, a dio sredstava utrošen je na promociju projekta putem radio postaja, promotivno-edukativnih materijala (brošure, letci) i društvenih mreža te prezentiranje kompostera na Festivalu održivosti u cilju edukacije građana o potrebi pravilnoga zbrinjavanja bio-otpada.

Aktivnostima u sklopu projekta ostvareni su planirani ciljevi ozelenjavanja zapuštene gradske površine, omogućavanje pravilnog razvrstavanja bio-otpada mještanima kvarta te osvještavanje i edukacija građana o pravilnom zbrinjavanju bio-otpada. Također, ovim se projektom željelo utjecati i na povezanost zajednice kroz zajedničko rješavanje problema i poticanje na suradnju, aktivizam i stvaranje zajedničkog mjesta za druženje.

Komposter je postavljen na mjestu koje je svakodnevno posjećeno, odnosno na prostoru OPG-a čiji su vlasnici ujedno i osobe odgovorne za to da se uređaj koristi na pravilan način uz informiranje i edukaciju ostalih zainteresiranih građana čime se jamči održivost projekta.

Uspješnost projekta vidi se i u interesu pojedinih predstavnika i suvlasnika zgrada s tog područja za implementaciju projekta u zajedničkom prostoru, kao i okretanju održivom načinu života.

Sudjelujući na Festivalu održivosti na kojemu je komposter prezentiran, za projekt je pokazalo interes i nekoliko građana grada Pule što otvara mogućnost širenja projekta i izvan lokalnih okvira.

Kruzna_ulica_-_Impulse_Festival,_sajam_ploca,_2020__godina-min Kružna ulica, ilustracija

Projekt „Kružna 2022“ Udruge Urbani separe s partnerima

Utrošena sredstva Proračuna: 22.970,67 kuna
Doprinos zajednice: 18.880,92 kuna
Ukupna vrijednost projekta: 41.851,59 kuna

Projektom su u Kružnoj ulici realizirani tzv. „urbani separei“, ugodna mjesta za druženje, razgovor, upoznavanje, provođenje slobodnog vremena tijekom dana, a njihovom stvaranju doprinijeli su članovi i korisnici neprofitnih organizacija civilnog društva koje djeluju u Kružnoj ulici – Matica umirovljenika grada Rijeke, Udruga umirovljenika Rijeke, Regionalni info centar za mlade – UMKI, Savez Udruga Molekula, Radio Roža, Društvo multiple skleroze PGŽ, Galerija SKC i Udruga invalida rada Rijeka.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 22.970,67 kuna nabavljeni su biljni i drugi materijali, betonske cijevi za vaze, boje i drugi potrošni materijal, plaćena je usluga oslikavanja poda ulice i tisak botaničkih oznaka. U projekt se uključilo 86 volontera koji su odradili 477 volonterskih sati ukupne vrijednosti 15.471,00 kuna. Volonteri su dali svoj doprinos oblikovanju finalnog postava i izgleda elemenata urbane opreme u prostoru ulice kroz participativne radionice, pripremi i sadnji bilja te oslikavanju ulice. Udruga Urbani separe donirala je biljni materijal, zemlju, razni potrošni materijal, okrjepu za sudionike radionica i volontere, te transport i gorivo za dopremu svih potrebnih materijala u iznosu od 3.139,92 kuna. U projekt su bili uključeni i stanovnici Kružne ulice, djeca i mladi, a uspostavljen je i partnerski odnos s Prvom riječkom hrvatskom gimnazijom.

Projektom se željelo utjecati i na često negativnu percepciju Kružne ulice. Namjera je bila predstaviti ju kao kvalitetnu, sigurnu i dinamičnu lokaciju pogodnu za realizaciju različitih kulturno-umjetničkih i društvenih programa.

Održivost projekta osigurana je kroz kontinuirani dijalog s udrugama koje djeluju u Kružnoj ulici, a postignut je i dogovor da brigu o biljkama preuzmu upravo udruge koje djeluju u Kružnoj ulici.

Projekt „Malim koracima do sigurnosti“ Grupe roditelja Dječjeg vrtića Podmurvice

Utrošena sredstva Proračuna: 35.991,89 kuna
Doprinos zajednice: 33.373,66 kuna
Ukupna vrijednost projekta: 69.365,55 kuna

Projektom je uređen dvorišni prostor Dječjeg vrtića Podmurvice, točnije, ugrađen je video nadzor i uređeno je dvorište čime je podignuta kvaliteta vanjskog prostora kojim se koriste polaznici vrtića.

Proračunskim sredstvima nabavljen je i postavljen sustav video nadzora od 12 kamera sa svom potrebnom opremom, nabavljen je biljni materijal, zemlja, kvarcni pijesak, gnojivo, boje i kistovi u vrijednosti od 35.991,89 kuna. 72 volontera odradila su 483 sata u vrijednosti od 15.939,00 kuna na poslovima pripreme projektne dokumentacije, prikupljanju ponuda, uključivanju i informiranju udruga da se uključe u projekt, sastancima s izvođačima radova, prikupljanju donacija i sastancima sa svima uključenima, nabave i dopreme materijala, izrade murala, oslikavanju vaza, sadnji sadnica u vaze, obrezivanju stabala i grmova, odvozu otpada, čišćenju okoliša, ličenju ograde, pješčanika i betonskih klupica, obavještavanju medija i izradi izvještaja.

Donacija u iznosu od 17.434,66 kuna utrošena je na izradu idejnog rješenja, troškovnika i vizualizaciju, ostvarene popuste na dobavu, dopremu i ugradnju kompletnog video nadzora, dobavu boja za bojanje betonskih i metalnih površina te izradu murala, nabavku zemlje i kvarcnog pijeska, gnojiva i sadnica. Donacijama je pokriven i neplanirani, potrebiti višak utrošenog materijala i rada za ugradnju video nadzora, kao i prilozi roditelja DV Podmurvice i vrijednost obroka za volontere.

Potporu projektu pružili su članovi udruga „Centar ljubav i mi“ i „Za bolji svijet“ koji su zajedno s ostalim volonterima orezivali stabla, sadili cvjetne i začinske gredice, a napravljena je i mala kompostana. Obojane su betonske i metalne površine (ograda), uređeni pješčanici i zid-školska ploča po kojoj se može crtati kredom. Uz pomoć učenika Prve riječke hrvatske gimnazije izrađen je i mural.

Osim se projektom željelo stvoriti sigurnije i kvalitetnije uvjete za boravak djece u vanjskom prostoru vrtića gdje se mogu osjećati sigurno, ugodno i motivirano.

Medijske objave o rezultatima projekta zainteresirale su roditelje djece iz drugih dječjih vrtića s istim problemima oko uređenja vanjskog prostora vrtića.

Projekt „Novo lice škole i ulice“ Grupe građana Mlaka

Utrošena sredstva Proračuna: 14.108,63 kuna
Doprinos zajednice: 2.749,00 kuna
Ukupna vrijednost projekta: 16.857,63 kuna

Projektom je djelomično uređen prednji dvorišni prostor Osnovne škole Podmurvice. Prostor između pregradnog zida Ulice Podmurvice i školske zgrade obogaćen je klupama i vazama sa cvijećem, a u funkciju su stavljeni i eko otpadnik i spremnik za recikliranje.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 14.108,63 kuna nabavljene su tri betonske klupe, šest betonskih koševa, cvjetnjaci, tri palete te eko otpadnik.

U projektu je sudjelovalo osam volontera koji su odradili 53 volonterska sata ukupne vrijednosti 1.749,00 kuna, a uređenju prostora doprinijela je i donacija od 1.000,00 kuna kojom su nabavljene sadnice i zemlja.

carobna_suma Čarobna šuma znanja, arhiva

Projekt „Čarobna šuma znanja – učionica u prirodi“ Grupe građana Kozala

Utrošena sredstva Proračuna: 37.500,00 kuna
Doprinos zajednice: 4.191,00 kuna
Ukupna vrijednost projekta: 41.691,00 kuna

Projektom je uređen neiskorišteni dio južnog okoliša Osnovne škole Kozala. Postavljanjem klupa, stolova, koša za otpad i drvene ploče s nazivom projekta koja je ujedno i foto point za slikanje, učenicima je omogućeno kvalitetnije provođenje cjelodnevne nastave, ali i druženje, a postavljene su i dvije kamere za video nadzor.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 35.991,89 kuna nabavljena su i postavljena četiri stola sa klupama, koš za meće i foto point ploča, a na uređenju, čišćenju okoliša i drugim aktivnostima promidžbe projekta sudjelovalo je 18 volontera koji su odradili 127 sati u vrijednosti 4.191,00 kuna.

Uz pomoć KD Čistoća odrezana su i uklonjena suha stabla te su orezana i uređena ostala stabla u okolišu.

Uređenim prostorom najčešće se služe učenici škole od 1. do 4. razreda, ali i oni iz starijih razreda kao i članovi lokalne zajednice. Važnost ovog prostora posebno je bila istaknuta u vrijeme pandemije COVID 19.

U ovoj učionici u prirodi održano je i kino na otvorenom u suradnji s Udrugom SMART kvart u sklopu projekta Riječko dječje kino.

Projekt „Sport svima“ Vijeća mjesnog odbora Banderovo

Utrošena sredstva Proračuna: 15.454,28 kuna
Doprinos zajednice: 6.842,00 kuna
Ukupna vrijednost projekta: 22.296,28 kuna

Projektom je dodatno uređeno i opremljeno dječje igralište na spoju Velebitske i Kraške ulice.

Među ostalim, postavljene su i dvije sprave za vježbanje od kojih jedna u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, a druga putem malih komunalnih akcija.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 15.454,28 kuna izvedeni su radovi pripreme podloge za postavu sprave, nabavljena je i ugrađena fitness sprava „eliptična hodalica“, te su nabavljene sadnice masline, badema, ružmarina i lavande.

Volonterskim radom 32 volontera i desetoro djece odrađena su 174 sata ukupne vrijednosti 5.742,00 kuna.

Postojeće sprave, stol za stolni tenis i velika kombinirana dječja sprava temeljito su očišćeni od iscrtanih grafita. Očišćen je okoliš parka, posađeno je novo drveće te sadnice ružmarina i lavande. Donirana su i tri drvena stola ukupne vrijednosti 1.100,00 kuna.

Ovaj prostor koriste građani Mjesnih odbora Banderovo, Škurinje, Škurinjska Draga i Potok, a njegovim uređenjem željelo se stvoriti ugodniji ambijent i dodatno potaknuti djecu na sportske aktivnosti.

Projekt „Osvježi kvart“ Grupe građana Kvart za Grad

Utrošena sredstva Proračuna: 10.155,29 kuna
Doprinos zajednice: 8.580,00 kuna
Ukupna vrijednost projekta: 18.735,29 kuna

Cilj projekta bio je osvježiti zapušteni dio ograde u Ulici Lipa na području MO Škurinjska Draga koja je u gradskom vlasništvu.

Sredstvima Rijeka plusa d.o.o. popravljeni su oštećeni dijelovi ograde te je tako povećana sigurnost građana, osobito djece.

Ograda je većim dijelom bila pokrivena hrđom što je sanirano, a njenim bojenjem poboljšan je vizualni identitet ulice.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 10.155,29 kuna nabavljena je boja i potreban materijal za uređenje ograde, a sedmero volontera, članova Udruge Kvartovska bajka odradilo je 260 volonterskih sati u vrijednosti 8.580,00 kuna.

Riječki program lokalnog partnerstva

U razdoblju od 2005. do 2022. godine na Riječki program lokalnog partnerstva prijavljen je ukupno 231 projekt, od čega su 124 projekta odabrana za realizaciju.

Do kraja 2022. godine realizirano je ukupno 118 projekata, a za 2023. godinu predviđena je realizacija šest novih projekata.

U razdoblju od 2005. do 2022. godine kroz Riječki program lokalnog partnerstva uređeno je 19 igrališta odnosno parkova za djecu; 10 zelenih površina; 19 dijelova naselja unutar mjesnih odbora; 3 šetnice; 12 dvorišnih prostora osnovnih škola (Belveder, Gornja Vežica, Kantrida, Kozala, Nikola Tesla, Podmurvice, Škurinje, Waldorfska škola, Vladimir Gortan, Zamet, Centar za odgoj i obrazovanje osoba s poteškoćama u razvoju i PO Baredice); 19 prostora za igru – igrališta dječjih vrtića (Bulevard, Gabbiano, Galeb, Delfin, Drenova, Krijesnica, Kvarner, Maestral, Mlaka, Mirta, Oblačić, Pehlin, Podmurvice, Potok, Rastočine, Turnić, Veseljko, Vežica i Zvonimir Cviić).

Tijekom navedenog razdoblja pojedinačne projekte provodilo je 4.800 volontera, deset udruga, dva sportska kluba, 12 vijeća mjesnih odbora i 46 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na području 27 od ukupno 34 mjesna odbora koliko ih djeluje na području grada Rijeke.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...