Anketa-31074

Rezultati ankete – 3. dio – Što prazni dnevnu bateriju?

Objavio: Portal Lanterna

U trećem anketnom pitanju zadatak je bio navesti aktivnosti koje prazne vašu dnevnu bateriju. U anketi je sudjelovao 31 ispitanik, a prema kvalitativnoj analizi zabilježena su ukupno 72 odgovora.

Prema dobivenim rezultatima, više od trećine ispitanika navodi kako okruženost s negativnim ljudima u najvećoj mjeri prazni njihovu dnevnu bateriju. Navedeno podrazumijeva ogovaranje drugih ljudi, konstantno žaljenje i pesimistički pogled na situacije i svijet općenito. Također, značajniji negativan utjecaj imaju i stresne situacije na poslu, previše obaveza u danu te konflikti s članovima obitelji i prijateljima.

Ostale aktivnosti su: provođenje previše vremena na ekranu, promjena u rutini, buka, loša prehrana, briga za obitelj i negativne misli.

Zaključak

Rezultati ankete u skladu su s istraživanjima koja potvrđuju pretpostavku kako okruženost s negativnim ljudima može negativno utjecati na mentalno i fizičko zdravlje. Prepoznavanje znakova i poduzimanje odgovarajućih koraka za distanciranje od negativnih osoba predstavlja jedan od načina suočavanja i brige za mentalno zdravlje.

Napomena: Navedene kategorije su kreirane proizvoljno kao rezultat sadržaja odgovora i nikako ne predstavljaju konačne kategorije. Također, rezultati anketnog istraživanja ne mogu se generalizirati na širu populaciju.

Ukoliko želite pogledati rezultat dvaju prethodno provedenih anketa pogledajte:

REZULTATI ANKETE – 1. DIO – ASOCIJACIJE NA IZRAZ "MENTALNO ZDRAVLJE"

REZULTATI ANKETE – 2. DIO – ŠTO NAM PUNI DNEVNU BATERIJU


Sara Jurdana, psihologinja


https://mentalfit-savjetovanje.com/

NAJNOVIJE

DRUŠTVENE MREŽE

Lanterna © Torpedo.media Izrada internet stranica @ More idea