KD Čistoća Rijeka započelo s prikupljanjem otpada od vrata i u općini Viškovo

Autor: Portal Torpedo 16.11.2022

cistoca_selektivno_odvajanje__4_

Pražnjenje individualnih zelenih spremnika obavlja se jednom tjedno, plavih spremnika jednom mjesečno, a žutih dva puta mjesečno u dane navedene u dobivenom rasporedu.

Rijeka - Prikupljanje otpada od vrata do vrata već se organizirano provodi u općinama Klana, Čavle i Jelenje, a od 29.8.2022. godine se s prikupljanjem otpada od vrata do vrata započelo i u općini Viškovo. Korisnicima koji žive u obiteljskim kućama dodijeljena su tri individualna spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir te žuti za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu. Korisnicima u višestambenim zgradama s četiri i više stanova dodijeljene su također navedene tri vrste zajedničkih spremnika. Zajednički spremnici se drže unutar zaključanog spremišta ili dvorišta zgrade, a pristup spremištu imaju samo korisnici određene zgrade ili grupe zgrada. Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima su i dalje na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću na javnim površinama, usluga zbrinjavanja u reciklažnom dvorištu te besplatna usluga zbrinjavanja glomaznog otpada na adresi korisnika jednom godišnje.

Manji broj odvoza znači i manju cijenu
Korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te samostalno odlučivati koliko će puta mjesečno sukladno dobivenom rasporedu iznijeti zeleni spremnik na pražnjenje. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada iz zelenog spremnika, a odvoz otpadnog papira i kartona iz plavog spremnika te plastike, metala i višeslojne ambalaže iz žutog spremnika su besplatni. Pražnjenje individualnih zelenih spremnika obavlja se jednom tjedno, plavih spremnika jednom mjesečno, a žutih dva puta mjesečno u dane navedene u dobivenom rasporedu.

cistoca_selektivno_odvajanje__1_

Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovno preraditi i upotrijebiti korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim tim i na konačan iznos računa. Naravno, time će se očekivano potaknuti i značajan rast količina i kvalitete vrijednih vrsta otpada.

cistoca_selektivno_odvajanje__2_

Kako će se znati kome pripada koji spremnik?
Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav.

cistoca_selektivno_odvajanje__3_

Kontrola nad spremnicima
Prilikom pražnjenja spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

Dobra suradnja kao ključ uspostave održivog društva
Nadogradnjom sustava prikupljanja otpada odvozom od vrata do vrata korisnicima se osigurava kontrola nad vlastitim otpadom, sprječava se neovlašteno korištenje spremnika, a pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada korisnici izravno utječu na povećanje količine i kvalitete na taj način prikupljenih vrsta otpada, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te samim time i na konačan iznos računa. Kako nam je svima cilj uspješno provođenje novog sustava prikupljanja otpada, za ostvarenje očekivanih rezultata očekuje se suradnja svih naših korisnika. Upravo stoga sve korisnike molimo da s otpadom postupaju u skladu s dobivenim pisanim uputama jer je upravo dobra suradnja ključ prema održivom društvu te ljepšem i čišćem okolišu.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...