U Općini Viškovo objavljen Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Autor: Marina Pauletić 03.02.2023

wp-content/uploads/2021/03/komposteri-2021.jpg

Općina je osigurala 260 kompostera koji će se mještanima dodijeliti bez naknade.

Viškovo - Općina Viškovo objavila je Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje. Riječ je o prvom ovogodišnjem javnom pozivu za dodjelu kompostera, a slični su pozivi u dosadašnjih nekoliko navrata izazvali veliki interes mještana. Ovim Javnim pozivom Općina je osigurala 260 kompostera koji će se mještanima dodijeliti bez naknade. Komposteri su zapremine 400 litara (dimenzija 80x80x91 cm), a proizvedeni su od polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta i jednostavno se montiraju. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi.

„Planom gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine kao jedna od mjera gospodarenja otpadom definirana je i mjera osiguranja potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja. Krajem 2019. i početkom 2020.-e godine u dva javna poziva podijelili smo 170 kompostera. Sredinom 2021. godine podijelili smo još 260 kompostera, a u suradnji s Komunalnim društvom Čistoća svojevremeno smo podijelili 300 kompostera. Drago mi je da interesom za kompostere naši mještani pokazuju razvijenu svijest o potrebi smanjenja količine otpada koji nastaje na kućnom pragu, a nepotrebno završava na odlagalištima. Prosječan sastav kućnog otpada ukazuje da se čak trećina takvog otpada može reciklirati na ovaj način. Kompostiranje je i najstariji i ekološki jedan od najprihvatljivijih načina smanjivanja količine biootpada. Lako se provodi u kućanstvu i daje brze rezultate pa se smanjuje količina otpada koja nepotrebno završava na odlagalištima.“, ističe voditelj općinskog Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti Tibor Tramišak.

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete: ima prebivalište na području Općine Viškovo, obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo s bilo koje osnove, raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta, nije joj dodijeljen komposter tijekom 2013. i 2014. godine temeljem Ugovora s KD Čistoća d.o.o. odnosno temeljem Javnih poziva Općine Viškovo iz 2019., 2020. i 2021. godine.

Za dodjelu kompostera, mještani moraju ispuniti zahtjev koji se zajedno sa svim ostalim potrebnim informacijama nalazi na općinskim web stranicama na ovoj poveznici.

Zahtjevi se moraju predati mailom na pisarnica@opcina-viskovo.hr, preporučenom poštom s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici i to na adresu „Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 viškovo“ ili osobnom dostavom u pisarnicu u uredovno radno vrijeme. Rok za dostavu zahtjeva počinje objavom javnog poziva 31. siječnja 2023. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva, odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenim internet stranicama Općine Viškovo. Javni poziv zatvara se u trenutku kada zaprimljeni zahtjevi, u odnosu na raspoloživi broj kompostera, dosegnu 150% ukupno raspoloživog broja kompostera, tj. ako je predano 390 i više zahtjeva i/ili ako je iscrpljen raspoloživi broj kompostera.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...