Od ponedjeljka 6. ožujka KD Čistoća Rijeka započinje s prikupljanjem otpada ‘od vrata do vrata’ u Bakru

Autor: Nikola Cvjetović 03.03.2023

otpad_raspored_bakar_0 Korisnici koji žive u obiteljskim kućama koristiti će individualne spremnike, a korisnici koji žive u višestambenim zgradama zajedničke poluukopane spremnike

Individualni sustav omogućuje kontrolu nad vlastitim otpadom, sprečavanje neovlaštenog korištenja spremnika, ali i postizanje veće stope i kvalitete reciklabilnih vrsta otpada.

Rijeka - Sakupljanje otpada od vrata do vrata već se organizirano provodi u općinama Klana, Čavle, Jelenje, Viškovo i Kostrena te u gradu Kastvu, a od ponedjeljka 6.3.2023. godine prikupljanje otpada od vrata do vrata započinje i u Bakru.

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama

Korisnicima koji žive u obiteljskim kućama dodijeljena su tri individualna spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton te žuti za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu. Volumen dobivenog spremnika je određen prema broju članova kućanstva.

Svi individualni spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav. Na taj način se vodi točna evidencija o broju pražnjenja svakog spremnika za svakog korisnika.

otpad_raspored_bakar_1 Pražnjenje individualnih spremnika obavlja se sukladno rasporedu odvoza komunalnog otpada

Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada iz zelenog spremnika, a odvoz otpadnog papira i kartona iz plavog spremnika te plastike, metala i višeslojne ambalaže iz žutog spremnika su besplatni. Mjesečni račun za odvoz otpada ovisi o volumenu spremnika i broju pražnjenja zelenog spremnika tijekom prethodnog mjeseca.

Korisnici koji žive u višestambenim zgradama

Korisnicima u višestambenim zgradama usluga je osigurana putem zajedničkih poluukopanih spremnika na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika.
U poluukopane spremnike korisnici mogu odvojeno odložiti miješani komunalni otpad, papir i karton, plastičnu, metalnu i višeslojnu te staklenu ambalažu.

otpad_raspored_bakar_2 Poluukopani spremnici namijenjeni su korisnicima u višestambenim zgradama kojima su dodijeljeni elektronički ključevi za njihovo korištenje

Korisnicima koji koriste zajedničke poluukopane spremnike dodijeljen je jedinstveni šifrirani ključ jer je odlaganje otpada u spremnike moguće isključivo putem ključa koji sadrži podatke o korisniku. Na taj se način evidentira korištenje spremnika, odnosno odlaganje otpada. Mjesečni račun za odvoz otpada ovisi o broju otvaranja zelenog spremnika za miješani komunalni otpad tijekom prethodnog mjeseca od strane svakog pojedinog korisnika. Svako otvaranje zelenog poluukopanog spremnika omogućuje odlaganje 30 litara miješanog komunalnog otpada. Odvoz otpadnog papira i kartona, plastike, metala i višeslojne ambalaže te staklene ambalaže je besplatan.

Ostale usluge na raspolaganju korisnicima na području grada Bakra

Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima su i dalje na raspolaganju:
• specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću na javnim površinama,
• usluga zbrinjavanja u reciklažnom dvorištu te
• besplatna usluga zbrinjavanja glomaznog otpada na adresi korisnika jednom godišnje

Kontrola nad spremnicima

Prilikom pražnjenja spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

otpad_raspored_bakar_3 Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada izravno se utječe na povećanje količine i kvalitete na tih vrsta otpada, na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te samim time i na konačan iznos računa

Dobra suradnja kao ključ uspostave održivog društva

Nadogradnjom sustava prikupljanja otpada odvozom od vrata do vrata korisnicima se osigurava kontrola nad vlastitim otpadom, sprječava se neovlašteno korištenje spremnika, a pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada korisnici izravno utječu na povećanje količine i kvalitete na taj način prikupljenih vrsta otpada, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te samim time i na konačan iznos računa.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...